Op pad: vraag De Cultuurbus aan

Ga je met je leerlingen op bezoek bij een culturele instelling? Gedurende drie periodes kan je bij ons een aanvraag doen voor De Cultuurbus: van 1 tot 30 september 2019, van 1 tot 31 januari en van 1 juni tot 30 september 2020. Wij nemen de aanvraag in behandeling en informeren jullie uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de aanvraagperiode of we een bus voor jullie hebben gereserveerd.

Let op!

  • Cultuurkwadraat regelt alleen het busvervoer. Het bezoek aan de culturele instelling dient zelf geboekt te worden. Het is pas mogelijk een bus aan te vragen als het cultuurbezoek is ingepland.
  • De Cultuurbus vertrekt op zijn vroegst om 9.00 uur vanaf de school. Houd hier rekening mee bij het maken van afspraken met de culturele instelling.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Aanvragen die aan de algemene voorwaarden voldoen worden gehonoreerd totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.

Vraag vanaf 1 juni 12.00 uur een bus aan

Reserveren van De Cultuurbus is vanaf 1 juni weer mogelijk. Van 1 juni tot 30 september 2020 staat op deze pagina het aanvraagformulier voor het reserveren van een bus online.  

Indien je tijdens de tweede aanvraagperiode (1 juni - 30 september) één of meerdere busritten hebt aangevraagd, ontvang je uiterlijk 8 september een reactie. 

Reservering Cultuurbus

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over de regeling Busvervoer Cultuurbezoek voor je verzameld.

Budgetten voor cultuureducatie

Cultuurkwadraat investeert in scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs. We hebben twee regelingen: Stimuleringsbudget De Cultuur Loper en het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs.

Contact

Ben je geïnteresseerd in Cultuurkwadraat of wil je meer weten? We vertellen je graag meer voer cultuureducatie in Zeeland!