Deskundigheidsbevordering

Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers, en leerkrachten en van cultuurprofessionals. Om kennis en kunde te faciliteren, biedt Cultuurkwadraat diverse scholingsmogelijkheden. Leer mee in een PLG die we samen met HZ University of Applied Sciences organiseren, bezoek onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten of volg een van de cursussen of workshops.

Eerste Zeeuwse PLG Muziek-ICC

Leer mee in een PLG

In een professionele leergemeenschap (PLG) leer je samen met andere leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten en pabo-studenten door te delen. Wil je aan de slag met een persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Binnen een PLG doe je samen, onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct - in de klas - toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

In januari 2020 starten we een nieuwe PLG Cultuureducatie. Informatie hierover volgt snel.

Provinciale verdiepingsbijeenkomst

Actief verdiepen

Tijdens onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten staat steeds een ander thema centraal. De keuze van de thema's bepalen we op basis van vragen vanuit het onderwijs. Gastdocenten, gespecialiseerd in het onderwerp, zetten jullie aan het denken en aan het werk. 

Afgelopen schooljaar gingen we dieper in op onder meer muziek en creativiteit met respectievelijk muziekpedagoog Suzan Lutke en cultuurcoach Karin Kotte.

Binnenkort publiceren we hier het programma voor het  schooljaar 2019-2020.  

Praktijkgerichte scholing

Het kenmerk van onze scholing is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het op maat maken van de cursussen en workshops. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om hun trainingen zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

In onderstaand overzicht vind je trainingen voor leerkrachten (individueel en in teamverband), icc'ers en cultuurprofessionals. Laat je inspireren door het aanbod en neem contact op als je maatwerkwensen hebt.