Raad van Toezicht

Cultuurkwadraat heeft vanaf de oprichting in april 2017 een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent drie leden. De raad is statutair toezichthouder op de bestuurder van Cultuurkwadraat. De leden ontvangen een vacatievergoeding.

Stichting Cultuurkwadraat onschrijft de Governance Code Cultuur. Voor het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder volgt de Raad van Toezicht de beloningsleidraad directeur-bestuurder van Cultuurconnectie en houdt zich aan de maxima die de WNT stelt.

Jaarverslag en jaarrekening

De vastgestelde jaarrekening wordt gepubliceerd op de website. 

Leden Raad van Toezicht

De voorzitter en leden stellen zich hieronder zelf voor.

Vacature lid Raad van Toezicht

Door het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht van Cultuurkwadraat is er een vacature ontstaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Han Eygenraam, han.eygenraam@cultuurkwadraat.nl, 0118-420307

Klaas Terlage

"Mijn naam is Klaas Terlage en ben sinds april 2017 aan Cultuurkwadraat verbonden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters en een teckel. Momenteel ben ik (al weer 4 jaar) met zeer veel plezier werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van de scholengroep Pontes met VO-scholen in Goes (het Goese Lyceum) en Zierikzee (Pieter Zeeman). Voor mijn huidige baan heb ik twee jaar gewerkt op het Albeda College in Rotterdam als directeur van de branche Techniek. Daarvoor heb ik twaalf jaar in leidinggevende functies wereldwijd gewerkt voor een Finse multinational in de scheepsbouw toeleverende industrie. Ik ben mijn werkzame leven gestart als marineofficier. Dat ben ik na een opleiding van vijf jaar gedurende veertien jaar geweest. Het onderwijs is dus mijn derde carrière en dat bevalt heel erg goed.
 

Ik ben door mijn studie en arbeidsverleden voornamelijk zakelijk en technisch gevormd. Dat zal er niet meer uit gaan ben ik bang. Een nevenfunctie van mij, voorzitter van het bestuur van de stichting Campus Cultura, brengt mij tegenwoordig echter in contact met de meer creatieve, muzikale en kunstzinnige kant van deze wereld en dan met name in de omgeving van Zierikzee. Vanuit die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met Cultuurkwadraat en is mij op een gegeven moment de vraag gesteld of ik wellicht geïnteresseerd was in de rol van intern toezichthouder. Aangezien ik zo nu en dan ook graag met nieuwe zaken kennis maak is het voor mij interessant meer te leren over de wereld van en om cultuur. Daarom heb ik graag en nieuwsgierig die uitnodiging geaccepteerd. Een voor mij onbekende wereld, wederom buiten mijn comfort zone en daardoor intrigerend. 

Als toezichthouder geloof ik in een scheiding van operatie en toezicht. Ook ben ik van mening dat intern toezicht een rol als ondersteuner speelt. Samenwerking vind ik belangrijk. Ik zal dus niet op de stoel van de bestuurder of directeur gaan zitten. Voor mij zullen met name het voeren van een degelijk financieel beleid en de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelen de voornaamste aandachtsgebieden zijn. Ik hoop verder dat Cultuurkwadraat op termijn in staat zal zijn een duurzame doorstart te gaan realiseren van het PO naar het VO in heel Zeeland. Dat zou toch een mooie ambitie zijn."

Willemien 't Hooft

"Ik ben Willemien 't Hooft, geboren in Goes, in 1950 en ik woon in Middelburg. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik studeerde, na het gymnasium aan het Christelijk Lyceum voor Zeeland, Nederlands in Amsterdam en werkte, na enige jaren les geven in het middelbaar onderwijs, als docent documentatie en later als directeur bij de Opleiding Restauratoren, ressorterend onder OCW. Ik werkte mee aan de verzelfstandiging van de rijksmusea. Vervolgens was ik directeur van de Stichting Rijksmuseum Muiderslot.

Na mijn thuiskeer in Zeeland in 1999, was ik onder meer bestuurslid van het Utrechts Archief en van de Stichting Kasteel de Haar. In Zeeland was ik lid en secretaris van de Raad voor de Cultuur van Zeeland en bestuurslid van de Vrienden van het Zeeuws Archief.

Ik was zonder enige aarzeling positief over het verzoek lid te worden van de Raad van Toezicht van Cultuurkwadraat. Cultuuronderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Het moet altijd deel uit maken van het onderwijspakket, vanaf het eerste begin. De kwaliteit van het onderwijs en de professionele aanpak van de docenten, die dat onderwijs geven, zullen in deze stichting Zeeland-breed gewaarborgd worden. Als lid van deze Raad van Toezicht - vanaf april 2017 - hoop ik mijn kennis en ervaring te delen met directeur en team van Cultuurkwadraat en de hele staf te ondersteunen bij de beleidsuitvoering."

Verdiepingsbijeenkomst Monique Braat, Cultuurkwadraat

Jaarverslag en jaarrekening Cultuurkwadraat 2018