Raad van Toezicht

Cultuurkwadraat heeft vanaf de oprichting in april 2017 een Raad van Toezicht. De raad is statutair toezichthouder op de bestuurder van Cultuurkwadraat. De voorzitter en leden stellen zich hieronder zelf voor.

Klaas Terlage

"Mijn naam is Klaas Terlage en ben sinds april 2017 aan Cultuurkwadraat verbonden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters en een teckel. Momenteel ben ik (al weer 4 jaar) met zeer veel plezier werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van de scholengroep Pontes met VO-scholen in Goes (het Goese Lyceum) en Zierikzee (Pieter Zeeman). Voor mijn huidige baan heb ik twee jaar gewerkt op het Albeda College in Rotterdam als directeur van de branche Techniek. Daarvoor heb ik twaalf jaar in leidinggevende functies wereldwijd gewerkt voor een Finse multinational in de scheepsbouw toeleverende industrie. Ik ben mijn werkzame leven gestart als marineofficier. Dat ben ik na een opleiding van vijf jaar gedurende veertien jaar geweest. Het onderwijs is dus mijn derde carrière en dat bevalt heel erg goed.
 

Ik ben door mijn studie en arbeidsverleden voornamelijk zakelijk en technisch gevormd. Dat zal er niet meer uit gaan ben ik bang. Een nevenfunctie van mij, voorzitter van het bestuur van de stichting Campus Cultura, brengt mij tegenwoordig echter in contact met de meer creatieve, muzikale en kunstzinnige kant van deze wereld en dan met name in de omgeving van Zierikzee. Vanuit die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met Cultuurkwadraat en is mij op een gegeven moment de vraag gesteld of ik wellicht geïnteresseerd was in de rol van intern toezichthouder. Aangezien ik zo nu en dan ook graag met nieuwe zaken kennis maak is het voor mij interessant meer te leren over de wereld van en om cultuur. Daarom heb ik graag en nieuwsgierig die uitnodiging geaccepteerd. Een voor mij onbekende wereld, wederom buiten mijn comfort zone en daardoor intrigerend. 

Als toezichthouder geloof ik in een scheiding van operatie en toezicht. Ook ben ik van mening dat intern toezicht een rol als ondersteuner speelt. Samenwerking vind ik belangrijk. Ik zal dus niet op de stoel van de bestuurder of directeur gaan zitten. Voor mij zullen met name het voeren van een degelijk financieel beleid en de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelen de voornaamste aandachtsgebieden zijn. Ik hoop verder dat Cultuurkwadraat op termijn in staat zal zijn een duurzame doorstart te gaan realiseren van het PO naar het VO in heel Zeeland. Dat zou toch een mooie ambitie zijn."

Willemien 't Hooft

"Ik ben Willemien 't Hooft, geboren in Goes, in 1950 en ik woon in Middelburg. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik studeerde, na het gymnasium aan het Christelijk Lyceum voor Zeeland, Nederlands in Amsterdam en werkte, na enige jaren les geven in het middelbaar onderwijs, als docent documentatie en later als directeur bij de Opleiding Restauratoren, ressorterend onder OCW. Ik werkte mee aan de verzelfstandiging van de rijksmusea. Vervolgens was ik directeur van de Stichting Rijksmuseum Muiderslot.

Na mijn thuiskeer in Zeeland in 1999, was ik onder meer bestuurslid van het Utrechts Archief en van de Stichting Kasteel de Haar. In Zeeland was ik lid en secretaris van de Raad voor de Cultuur van Zeeland en bestuurslid van de Vrienden van het Zeeuws Archief.

Ik was zonder enige aarzeling positief over het verzoek lid te worden van de Raad van Toezicht van Cultuurkwadraat. Cultuuronderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Het moet altijd deel uit maken van het onderwijspakket, vanaf het eerste begin. De kwaliteit van het onderwijs en de professionele aanpak van de docenten, die dat onderwijs geven, zullen in deze stichting Zeeland-breed gewaarborgd worden. Als lid van deze Raad van Toezicht - vanaf april 2017 - hoop ik mijn kennis en ervaring te delen met directeur en team van Cultuurkwadraat en de hele staf te ondersteunen bij de beleidsuitvoering."

Leo Adriaanse

"Ik ben Leo Adriaanse en vanaf juli 2017 verbonden aan de Raad van Toezicht van Cultuurkwadraat. Ik ben 57 jaar oud, woonachtig in Middelburg, getrouwd en vader van drie kinderen. Sinds april van dit jaar ben ik verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem als hoofd van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarvoor was ik dertien jaar sectorhoofd Advisering & Ontwikkeling bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en had in die hoedanigheid regelmatig te maken met de Zeeuwse Centra voor Kunst- en Cultuureducatie. En daarvoor was ik tweeëntwintig jaar werkzaam in musea in Noord-Holland en Utrecht als achtereenvolgens educator, conservator en manager.

Naast mijn vaste werkzaamheden ben ik ook altijd actief geweest in bestuur en toezicht op bestuur, met name in culturele en onderwijsorganisaties, zoals van 2007 tot 2016 de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter van de raad van toezicht.

Van 2015 tot 2017 ben ik zelf weer naar school gegaan en volgde in Tilburg een Master Kunsteducatie. Jullie zullen begrijpen dat ik een groot voorstander ben van een sterke positie van cultuureducatie in het Zeeuwse onderwijs. Met Cultuurkwadraat (team en samenwerkingspartners) heeft Zeeland een platform gekregen dat provinciaal die positie nog meer kan versterken. Ik hoop van harte dat het Zeeuwse onderwijs deze impuls ook zo zal gaan ervaren."