Veelgestelde vragen

Er is veel belangstelling voor De Cultuurbus. Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken, publiceren we hier een aantal veel gestelde vragen en antwoorden.

Scholen

Scholen die een arrangement afnemen van Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio hoeven zelf geen bus aan te vragen. De cultuureducatiecentra verzorgen de aanvraag.

Scholen die zelf een cultuuractiviteit organiseren, doen zelf een aanvraag via het online aanvraagformulier.

De Cultuurbus rijdt sinds schooljaar 2019-2020. Cultuurkwadraat heeft met Provincie Zeeland afgesproken dat De Cultuurbus in ieder geval t/m schooljaar 2022-2023 rijdt. 

Scholen en kunsteducatiecentra kunnen busritten in drie periodes per jaar aanvragen.

Schooljaar 2021-2022

  • periode 1: 1 september tot 30 september 2021;
  • periode 2: 1 tot 31 januari 2022;
  • periode 3: 1 juni tot 30 juni 2022.

Schooljaar 2022-2023

  • periode 1: 1 september tot 30 september 2022;
  • periode 2: 1 tot 31 januari 2023;
  • periode 3: 1 juni tot 30 juni 2023.

Elke school mag per aanvraagperiode maximaal drie bussen voor elk 55 personen aanvragen.

Ja dat mag. Houd er rekening mee dat scholen die niet eerder een aanvraag hebben gedaan, voorrang krijgen op scholen die eerder busritten toegewezen hebben gekregen.

Nee.

  • Per schooljaar is €66.000 beschikbaar voor busritten. Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen peildatum 1-10-2018* in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.

*) Als de leerlingaantallen per 1 oktober 2019 zijn gepubliceerd, wordt de verdeling zo nodig herzien.

Uiterlijk een week na de sluiting van de aanvraagperiode mailt Cultuurkwadraat de reactie op uw aanvraag. Voor de eerste aanvraagperiode is dat uiterlijk donderdag 8 oktober. Voor de tweede aanvraagperiode is dat uiterlijk 8 februari. Voor de derde aanvraagperiode is dat uiterlijk 9 juli.

Ter inspiratie staan op de Culturele kaart Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Wil je met de leerlingen naar een andere culturele bestemming, geef dit dan aan in het aanvraagformulier en wij toetsen de instelling aan de Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.

De Cultuurbus kan vanaf 09:00 uur vertrekken vanaf de school. Een eerdere vertrektijd is niet mogelijk. Houd hier rekening mee met het boeken van het cultuurbezoek.

Ja. Scholen kunnen De Cultuurbus ook aanvragen voor een bezoek aan een culturele instelling buiten Zeeland. Wordt hun aanvraag gehonoreerd, dan vergoedt Cultuurkwadraat tot maximaal 50% van de kosten van de busrit.

Nee, Cultuurkwadraat organiseert geen cultuurbezoeken. Heb je hierbij advies nodig, dan kan je terecht bij de cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio.

Nee, de school is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht over de leerlingen.

De regeling is ingegaan in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot schooljaar 2022-2023.

De Cultuurbus is t/m schooljaar 2021-2022 gratis voor ritten binnen Zeeland. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt voor ritten binnen Zeeland een eigen bijdrage van 25 euro per busrit gehanteerd. Voor ritten met een bestemming buiten Zeeland betaalt de school een eigen bijdrage van 50%. Voor de eigen bijdrage ontvangt de school een factuur;

Culturele veld

Scholen doen een aanvraag via de website van Cultuurkwadraat of hun cultuureducatiecentrum regelt de aanvraag.

Je kan hiervoor contact opnemen met Cultuurkwadraat: cultuurbus@cultuurkwadraat.nl of 0118-414928.

Zeeuwse culturele instellingen kunnen zich hiervoor aanmelden en hebben hiervoor een aanmeldformulier ontvangen. Via cultuurbus@cultuurkwadraat.nl is een nieuw formulier aan te vragen.

De instellingen moeten in elk geval Zeeland zijn gevestigd en educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Bekijk hier alle Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.

De regeling is ingegaan in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot schooljaar 2022-2023.