Basisopleiding Open Boek: opleiding tot leescoördinator

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek

In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten - op basis van verstrekte jaarplanideeën- hun jaarplan (kern van het leesbeleidsplan)
voor. Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden van een leescoördinator deel uit van deze aanpak.

Contact en aanmelden

Oosterschelderegio: e.ringelberg@bibliotheekoosterschelde.nl 
www.bibliotheekoosterschelde.nl
Walcheren: kkrijt@dezb.nl 
www.dezb.nl
Zeeuws-Vlaanderen: e.hamelink@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 
www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

cultuurkwadraat, cultuureducatie, open boek, zeeland

Specificaties

Doelgroep
Icc'ers
Schoolteam/Leerkrachten
Trainer
Zeeuwse Bibliotheken
Thema
Leesbevordering, leesplan, didactiek
Categorie
meerdaagse cursus
Data
Per regio verschillend
Duur
Per regio verschillend
Prijs
Per regio verschillend