Kunstprofessional in het speciaal basisonderwijs

Kunst, cultuur en creativiteit in de klas; jij weet dat scholen niet zonder kunnen, maar ook hoe lastig het soms is om aan te sluiten bij kinderen en je passie over te brengen. Na deze cursus heb je grip op alle kinderen en kun je een inspirerende culturele activiteit niet alleen begeleiden maar weet je de kinderen met speciale onderwijsbehoeften ook uit te dagen en mee te nemen.

Wil jij als (autodidactische) kunstprofessional aan de slag in het speciaal (basis) onderwijs? Of mogelijk ben je al actief als (autodidactische) kunstprofessional en wil je graag slagvaardiger te werk gaan om jouw culturele activiteiten, workshops of programma's te ontwikkelen en uit te voeren? Dan is de training 'Kunstprofessional in het speciaal basisonderwijs' iets voor jou! 

Onderwerpen die in de opleiding aan bod kunnen komen:

Omgaan met verschillen:

 • Kracht van het S(B)O
 • Kerndoelen in het S(B)O
 • Inzicht in onderwijsbehoeften en gedragsproblemen
 • Competenties voor lesgeven in het S(B)O

Didactiek voor het werken met diverse kinderen

 • Aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen
 • Creatief proces in relatie tot je eigen doelen
 • Werkvormen in de klas
 • De opzet van een creatieve workshop en/of les

Pedagogisch didactisch handelen

 • Adaptief onderwijs
 • Aansluiten op de belevingswereld van kinderen
 • Pedagogische tact
 • Orde houden in de klas
 • Samenwerking met de leerkracht
 • Observeren en reflecteren (kernreflectie)

Coachen en co-teaching

 • Co-teaching / leren van elkaar
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Relatie opbouwen met het team / communiceren

Programma

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur en in de tijd tussen de bijeenkomsten doe je ervaring op in het S(B)O. De bijeenkomsten kennen een vaste opbouw:

 • Praktijkdeel: tijdens het praktijkdeel wordt een casus gepresenteerd uit de praktijk gericht op het thema van die bijeenkomst. Samen wordt er vanuit intuïtie, kennis en ervaring van de deelnemers gepraat over mogelijke oplossingen.
 • Informatiedeel: Tijdens het informatiedeel wordt theorie behandeld aansluitend bij het thema
 • Verwerkingsdeel: deelnemers gaan aan de slag vanuit de theorie met een opdracht; intervisie op uitgevoerde activiteiten
 • Afsluiting: vanuit de theorie wordt een koppeling gemaakt met de praktijk
 • Onderzoek: de deelnemer voert in de praktijk een actieonderzoek uit waarbij theorieën die besproken en bestudeerd zijn  worden uitgevoerd en daarop gereflecteerd. Tijdens de bijeenkomsten is hier aandacht voor.

Belangrijk voor deelname aan de cursus

 • Een plek in het specialistisch (basis) onderwijs waar binnen het studiejaar opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
 • Belangstellenden nemen deel aan een intakegesprek, waarbij de motivatie en verwachtingen aan bod komen om de cursus zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de deelnemers.

Certificering

Na afloop ontvang je een certificaat uitgegeven door HZ University of Applied Sciences en Cultuurkwadraat

children painting

Specificaties

Doelgroep
Cultuurprofessionals
Trainer
Anita Koopman-Fraanje - HZ University of Applied Sciences
Thema
De trainingen vinden plaats bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen
Categorie
Training
Data
16 november 2023, 7 december 2023,1 februari 2024, 21 maart 2024, 25 april 2024 en 30 mei 2024
Duur
14.00-17.00 uur
Prijs
de training wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er zijn daarom geen kosten aan deelname verbonden

Aanmeldformulier