Training: subsidie aanvragen bij de rijkscultuurfondsen

Werk je voor een grotere Zeeuwse culturele instelling en wil je meer weten over het rijkscultuurbeleid en de mogelijkheden hiervan voor de Zeeuwse professionele cultuursector? Dan past deze training goed bij jou.

Voor wie is deze training?

Deze training is voornamelijk bedoeld voor grotere Zeeuwse culturele organisaties die kans maken op of kunnen groeien naar een landelijke status met rijksfinanciering.

Hoe verloopt de training?

Je leert alles over de inhoudelijke en organisatorische elementen die belangrijk zijn bij het aanvragen van subsidie bij de rijksoverheid en de rijkscultuurfondsen. De opzet van de training is zowel praktisch als strategisch, met veel voorbeelden, helderde taal en aansprekend beeldmateriaal. Alle deelnemers krijgen van tevoren een agenda, inleesmateriaal en een huiswerkopdracht.

Welke thema's komen aan bod?

  • Speerpunten in het rijksbeleid: wat speelt er nu in het landelijk cultuurbeleid? Welke strategische punten en regelingen moeten instellingen rekeningen mee houden? Wat zijn voorbeelden van provincies en regio’s die hun landelijke culturele positie hebben versterkt en wat kunnen we hiervan leren?        
  • De criteria die rijksfondsen van groot belang achten en in de toekomstige regelingen opnemen.
  • Culturele codes: op welke wijze verhouden de instellingen zich tot de drie culturele codes: Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en Governance Code Cultuur.
  • Versterken Zeeuwse identiteit: wat maakt een culturele instelling onmisbaar voor Zeeland en hoe verhoudt zich dit tot de landelijke context? Hoe dragen culturele instellingen bij aan het uitdragen van de Zeeuwse identiteit? Waarom moet de instelling/organisatie rijkssubsidie krijgen, wat levert dit op, welke impact wordt hiermee extra bereikt?

Praktische details

De training vindt plaats op twee dagen: een hele dag op 14 juni en een halve dag op 15 juni. Zo is er voldoende tijd om de zomerperiode te gebruiken voor de voorbereiding op de aanvraagperiode. Bovendien wordt rondom juni de informatie bekend over de rijksfondsen voor de periode 2025-2028. Er vindt dan voor de organisaties die daadwerkelijk willen gaan aanvragen in oktober 2023 nog een terugkomdag plaats, waarop de plannen nog eens doorgenomen kunnen worden door Cultuurslagers. De locatie is CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg.

Workshop Cultuurslagers

Specificaties

Doelgroep
Culturele instellingen
Trainer
Cultuurslagers
Thema
Fondsenwerving
Categorie
Training
Data
14 en 15 juni 2023
Duur
één hele en één halve dag
Prijs
gratis (mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van Provincie Zeeland)

Aanmeldformulier