Ons team

Cultuurkwadraat werkt intensief samen met scholen, cultuurprofessionals, Provincie Zeeland, provinciale en lokale partners om het cultuuronderwijs in Zeeland te versterken. Onze adviseurs spelen een verbindende rol tussen de scholen en het culturele veld. De adviseurs kennen de beleidsprogramma’s van OCW, provincie en fondsen, zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs en ondersteunen gemeenten graag bij het verkennen en uitwerken van lokaal toepasbaar beleid.

Leo Adriaanse, Cultuurkwadraat

Leo Adriaanse 

Directeur-bestuurder 

 

 

E-mailadres: l.adriaanse@cultuurkwadraat.nl

Telefoonnummer: 0118 420307 / 06 519 908 82

Oosterschelderegio

Hester Jenkins

Hester Jenkins 

Adviseur cultuureducatie voor Oosterschelderegio

 

 

E-mailadres: h.jenkins@centrumkce.nl 

Telefoonnummer: 0113 229146

 

Cultuurkwadraat, Aart van Stiphout

Aart van Stiphout

Adviseur cultuureducatie voor Oosterschelderegio

 

 

E-mailadres: a.vanstiphout@centrumkce.nl

Telefoonnummer: 06 50 25 70 22 

Renske

Renske Brandhoff

Adviseur cultuureducatie voor Oosterschelderegio

 

 

E-mailadres: r.brandhoff@centrumkce.nl

Telefoonnummer: 0113 229146  

 

Walcheren

Eveline

Eveline Cleiren 

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Walcheren

 

 

E-mailadres: ecn@kewalcheren.nl 

Telefoonnummer: 0118 420301

 

cultuurkwadraat_tessa_sonnemans_2018

Tessa Sonnemans

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Walcheren

 

 

E-mailadres: tss@kewalcheren.nl 

Telefoonnummer: 0118 420305 / 06 10 54 42 99

 

Zeeuws-Vlaanderen

Toonbeeld

Nynke van der Ploeg

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Zeeuws-Vlaanderen

 

 

E-mailadres: n.vanderploeg@toonbeeld.nl

Telefoonnummer: 0115 745 022

Actueel

presentatie_cultuurkwadraat_-_cultuureducatie_met_kwaliteit_21-24

Presentatie Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in Zeeland

19 oktober 2020 — Het plan voor een Zeeland brede aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 staat in de grondverf! Tijdens de vele verkenningsgesprekken met het onderwijs en de drie ontwikkelsessies met het culturele veld hebben we veel interessante informatie opgehaald.
Lees verder
CmK-ontwikkelsessies cultuurprofessionals

Terugblik op CmK3-sessies met cultuursector

6 oktober 2020 — Cultuurprofessionals zijn enthousiast om de komende jaren samen met het onderwijs te werken aan een duurzame verbetering van cultuuronderwijs. Het gevoel van gedeeld belang bleek bij alle drie de ontwikkelsessies over Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 die we voor de Zeeuwse cultuursector organiseerden. Op 8, 9 en 10 september 2020 spraken wij op drie plaatsen in Zeeland zo’n veertig geïnteresseerden.
Lees verder