Ons team

Cultuurkwadraat werkt intensief samen met scholen, cultuurprofessionals, Provincie Zeeland, provinciale en lokale partners om het cultuuronderwijs in Zeeland te versterken. Onze adviseurs spelen een verbindende rol tussen de scholen en het culturele veld. De adviseurs kennen de beleidsprogramma’s van OCW, provincie en fondsen, zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs en ondersteunen gemeenten graag bij het verkennen en uitwerken van lokaal toepasbaar beleid.

Leo Adriaanse, Cultuurkwadraat

Leo Adriaanse 

Directeur-bestuurder 

 

 

E-mailadres: l.adriaanse@cultuurkwadraat.nl

Telefoonnummer: 06 51 99 08 82

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Oosterschelderegio

Hester Jenkins

Hester Jenkins 

Adviseur cultuureducatie voor Oosterschelderegio

 

 

E-mailadres: h.jenkins@centrumkce.nl 

Telefoonnummer: 06 53 79 53 05

Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Cultuurkwadraat, Aart van Stiphout

Aart van Stiphout

Adviseur cultuureducatie voor Oosterschelderegio

 

 

E-mailadres: a.vanstiphout@centrumkce.nl

Telefoonnummer: 06 50 25 70 22 

Werkdagen: 

Walcheren

Eveline

Eveline Cleiren 

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Walcheren

 

 

E-mailadres: ecn@kewalcheren.nl 

Telefoonnummer: 06 55 54 37 19

Werkdagen: maandag t/m donderdag (woensdagmiddag afwezig)

cultuurkwadraat_tessa_sonnemans_2018

Tessa Sonnemans

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Walcheren

 

 

E-mailadres: tss@kewalcheren.nl 

Telefoonnummer: 06 10 54 42 99

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Zeeuws-Vlaanderen

Nynke van der Ploeg, Toonbeeld, Cultuurkwadraat

Nynke van der Ploeg

Adviseur cultuureducatie en -participatie voor Zeeuws-Vlaanderen

 

 

E-mailadres: n.vanderploeg@toonbeeld.nl

Telefoonnummer: 06 29555255

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Actueel

Tutting

Dans bevordert groei leerlingen Tweemaster-Kameleon

3 november 2020 — De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg danst. Deze Archipelschool ontving een bijdrage uit de het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs om de ontwikkeling van hun leerlingen via dans te stimuleren.
Lees verder
Cultuurkwadraat, Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024

2 november 2020 — Met de vaststelling van het projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’, door Gedeputeerde Staten op 27 oktober gaat het Zeeuwse onderwijs in samenwerking met de culturele omgeving van de scholen (culturele instellingen en cultuurprofessionals) en met begeleiding van de regionale centra voor cultuureducatie zich de komende jaren voorbereiden op het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum.
Lees verder