Onze partners

Cultuurkwadraat richt zich op het realiseren van sterke strategische en inhoudelijke verbindingen met partners die bereid zijn mee te investeren in een duurzaam klimaat voor cultuureducatie.

Samenwerkingspartners

Een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen. Hiervoor werken we samen met scholen en hun culturele omgeving én met tal van collega-instellingen in de provincie. 

Kinderkunstweek

Stichting Kinderkunstweek

De samenwerking met Stichting Kinderkunstweek is erop gericht cultuureducatie te verbreden en te verdiepen door: meer bereik van scholen, meer en betere inbedding in scholen, meer focus op lokale partnerschappen met kunstenaars en cultuuraanprofessionals en doorontwikkeling van digitale middelen.

Website Kinderkunstweek

hz

HZ University of Applied Sciences

Met HZ University of Applied Sciences initiëren en organiseren we professionele leergemeenschappen die HZ faciliteert. De PLG’s hebben tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren.

Website HZ University of Applied Sciences

Zeeuws Museum, Cultuurkwadraat, Cultuureducatie, Zeeland

Zeeuws Museum

Met het Zeeuws Museum werken we samen aan het versterken van de doorlopende leerlijn kunst en erfgoed. Ook focussen we op het trainen van onder anderen leerkrachten, cultuurprofessionals en museumdocenten.

Website Zeeuws Museum

erfgoed_zeeland_cultuurkwadraat

Erfgoed Zeeland 

Samen met Erfgoed Zeeland richten we ons op de museale infrastructuur in Zeeland en spelen we in op leervragen van musea. Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland een nascholingstraject waarbij, in co-creatie met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan educatie binnen de (kleinere) musea.

Website Erfgoed Zeeland

Uitvoeringspartners

KCE Oosterschelderegio, cultuurkwadraat

Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio

KCE Oosterschelderegio is het centrale aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle scholen in de Oosterschelderegio. In opdracht van Provincie Zeeland en de zeven Oosterscheldegemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) zet KCE zich in om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te brengen met culturele activiteiten. KCE is uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat.

Website Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio

kunsteducatie walcheren, kew, cultuurkwadraat, cultuureducatie, zeeland

Kunsteducatie Walcheren 

Kunsteducatie Walcheren (KEW) werkt in opdracht van Provincie Zeeland en de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, in samenwerking met scholen en cultuuraanbieders aan goed cultuuronderwijs voor leerlingen op Walcheren. KEW is uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat.

Website Kunsteducatie Walcheren

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.