Cultuurkwadraat

Cultuurkwadraat is het Zeeuwse kennisplatform voor cultuureducatie. Samen met Provincie Zeeland, provinciale en lokale partners, scholen en cultuurprofessionals richten we ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Ons doel is cultuureducatie voor alle Zeeuwse leerlingen in te bedden in zowel het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen.

Wens van onderwijs

Een helder gepositioneerd loket cultuureducatie voor de hele provincie, dat was de wens van het primair onderwijs in Zeeland. In april 2017 is Stichting Cultuurkwadraat op verzoek van Provincie Zeeland opgericht, met de cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE) als uitvoeringspartners.

cultuurkwadraat verdieping

Dit doen we voor scholen

Scholen die meer willen doen met cultuureducatie en daarvoor tijd en energie over hebben, kunnen bij Cultuurkwadraat terecht voor advies, coaching en deskundigheidsbevordering.

Advies

Gericht werken aan de verbetering van cultuureducatie kan op verschillende manieren. De manier die het beste past bij de mogelijkheden, de visie en ambities van de school, is het meest effectief. Cultuurkwadraat biedt scholen een gratis adviesgesprek. Samen met een adviseur onderzoekt de school welke optie het beste passen: starten met De Cultuur Loper of bijvoorbeeld een scholingsprogramma voor het team samenstellen.

Maak een afspraak met een adviseur van Cultuurkwadraat 

Coaching

Voor scholen die bewust kiezen voor samenhang in en verdieping van hun cultuuronderwijs kan het werken met De Cultuur Loper een goede keuze zijn. Een adviseur uit de omgeving van de school coacht de icc'er, de directeur en het team tijdens het ongeveer twee jaar durende traject.

Meer informatie over coaching en De Cultuur Loper

Deskundigheidsbevordering

Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers en leerkrachten en van cultuurprofessionals. Om kennis en kunde te faciliteren, organiseert Cultuurkwadraat scholing, professionele leergemeenschappen en verdiepingsbijeenkomsten.

Bekijk ons scholingsaanbod

muziekverdieping_cultuurkwadraat

Dit doen we voor cultuurprofessionals

Cultuurprofessionals (voorheen aanbieders) spelen een belangrijke rol in het naar een hoger plan tillen van cultuureducatie. Als provinciaal kennisplatform geven wij kunstencentra, musea, makers enzovoort gevraagd en ongevraagd advies over hun samenwerking met scholen en bieden wij scholing aan. Ook starten we co-creatietrajecten om samen nieuwe manieren te vinden waarmee de professionals het onderwijs kunnen ondersteunen bij hun cultuureducatielessen.

Bekijk het scholingsaanbod voor cultuurprofessionals

Dit doen we voor gemeenten

Cultuuronderwijs zorgt ervoor dat kinderen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Zo zijn ze klaar voor de uitdagingen van de toekomst en kunnen ze creatieve en kritische volwassenen worden. Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de gemeente om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken voor hun leerlingen? Cultuurkwadraat ondersteunt gemeenten bij het vorm en inhoud geven aan het kunst- en cultuureducatiebeleid. Onze adviseurs kennen de beleidsprogramma’s van OCW, provincie en fondsen, zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs en ondersteunen gemeenten graag bij het verkennen en uitwerken van lokaal toepasbaar beleid.

Maak een afspraak met een adviseur

ANBI

Stichting Cultuurkwadraat is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. Deze gegevens vind je onder hier

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.