Terugblik CmK-conferentie Van vroeg tot later

28 nov 2018 — Sara Knijff (OCW) Jan Jaap Knol (FCP) en Sanne Scholten (LKCA) openden de jaarlijkse conferentie over Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij waren het eens dat CmK geen project is, maar een programma met veel partners dat om een lange adem vraagt.

Terugblik CmK-conferentie

Dat we op de goede weg zijn, blijkt uit de resultaten van de monitor: er zijn meer scholen die vanuit eigen kracht en visie aan cultuureducatie werken. De uitdaging blijft om de achterblijvende scholen mee te krijgen én om de gestarte samenwerking duurzaam te maken. Het team van Cultuurkwadraat was 7 november aanwezig in Amersfoort en schreef een kort verslag.

De CmK-conferentie van het Fonds voor Cultuurparticipatie was dit jaar op 7 november en had als thema Van vroeg tot later. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over een verdere samenwerking na 2020, blikten betrokkenen vanuit het onderwijs, de culturele sector, de politiek en het beleid terug op de opbrengsten, deelden ervaringen en keken naar de kansen die er nog liggen. Cultuurkwadraat reisde vanuit Zeeland af naar Amersfoort om de conferentie en deelsessies bij te wonen. 

De aftrap

De dag werd afgetrapt met een dialoog tussen Sara Knijff, ministerie van OCW, Jan Jaap Knol, FCP en Sanne Scholten, LKCA. Zij gingen in gesprek over de opbrengsten van Cultuureducatie met Kwaliteit tot nu toe en de verwachtingen voor de komende tijd. Zij waren het eens dat CmK geen project is, maar een programma met veel partners dat om een lange adem vraagt: verandering in onderwijs en samenwerking kost tijd. 

Knol liet weten dat de resultaten uit de monitor goede signalen geven. Er zijn meer scholen die vanuit eigen kracht en visie aan cultuureducatie werken, er is meer zelfbewustzijn. De uitdaging blijft om de achterblijvende scholen mee te krijgen én om de gestarte samenwerking duurzaam te maken: van samenwerking naar relatie. Het antwoord op de vraag hoe de opbrengsten duurzaam verankerd kunnen worden, ligt volgens Knijff in een combinatie van een goede plek in het curriculum en een integraal cultuurbeleid. Scholten pleitte voor nog te maken stappen in de rol van pabo’s en kunstvakopleidingen: zij vormen een duurzaam element omdat dit immers de professionals van de toekomst zijn.

Ann Bamformd

De key note speech kwam van de Australisch pedagoog en hoogleraar Ann Bamford. Zij kreeg naam door de publicatie The Wow Factor (2006) over de effecten van cultuureducatie wereldwijd, een onderzoek in opdracht van UNESCO. In haar lezing besprak Bamford de plek van kunst en cultuur binnen het onderwijs in Nederland. Ook zij sprak het belang uit van de ontwikkeling van de leraren van de toekomst. Zij stond stil bij praktische manieren om kunst meer het onderwijs in te brengen. Ze riep op bijvoorbeeld eens te kijken naar de ruimte en tijd op school buiten het curriculum, dat al zo vol is. Volgens haar liggen ook daar kansen voor kunst- en cultuureducatie.

Naar nieuwsoverzicht