Klankbordgroep bespreekt regeling Busvervoer

2 apr 2019 — Cultuurkwadraat besprak eind maart met de klankbordgroep de uitgangspunten voor de uitvoering van de regeling Busvervoer Cultuurbezoek.

cultuurkwadraat_regeling_busvervoer_cultuurbezoek01

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, culturele instellingen en de cultuureducatiecentra van Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Samen met deze ‘gebruikers’ van de regeling richten wij ons op het scherp krijgen van de uitgangspunten voor een goede uitvoering ervan. De klankbordgroep kwam hiervoor 27 maart bijeen tijdens een interactieve bijeenkomst. In april en mei worden de uitgangspunten getest door vier cultuurbezoeken van het begin tot het einde in de praktijk te brengen.

Het vertrekpunt bij het inrichten van de uitvoering is de school. Op de website van Cultuurkwadraat richten we een culturele kaart in waarop de Zeeuwse culturele instellingen zijn te vinden. In juni benaderen we de instellingen met het verzoek zich aan te melden als deelnemer. Ons streven is de scholen een zo rijk en divers mogelijk gevulde culturele kaart aan te bieden.

Informatievoorziening

Cultuurkwadraat informeert regelmatig over de regeling Busvervoer cultuurbezoek via de maandelijkse provinciale nieuwsbrief over cultuureducatie. Ontvang je deze nog niet, schrijf je dan hier in. Op cultuurkwadraat.nl vind je een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord, mail ons dan via cultuurbus@cultuurkwadraat.nl.

Naar nieuwsoverzicht