Zeeuws cultuuronderwijs in lijn met landelijk beeld

3 sep 2019 — Uit de landelijke monitor Cultuureducatie met Kwaliteit blijkt dat het cultuuronderwijs op de basisscholen in Zeeland in lijn loopt met scholen in de rest van Nederland. Er is tevredenheid en er zijn aandachtspunten.

Infographic CmK-monitor 2019

De scholen in heel Nederland blijken voldoende tevreden over de kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod van externe partijen en de kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod dat zij zelf verzorgen. Ook geven ze aan zicht te hebben op het aanbod van hun culturele omgeving en gebruik te maken van een beschikbaar aanbod van culturele instellingen. Aandachtspunten zijn zaken als visie, beschikbaar budget & uren en de deskundigheid van groepsleerkrachten op het gebied van cultuureducatie. Vak- en groepsleerkrachten blijken in redelijke mate wel deskundig om muziekonderwijs te verzorgen.

Resultaten verbeeld

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceert de onderzoeksgegevens in de vorm van infographics. Bekijk hier alle Zeeuwse uitkomsten, in relatie met de landelijke resultaten.

Naar nieuwsoverzicht