Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

9 mei 2020 — Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 8 mei van het ministerie van OCW akkoord gekregen op de nieuwe CmK-regeling voor de periode 2021-2024. Naar verwachting staat de regeling eind mei in de Staatscourant en start de aanvraagprocedure. Cultuurkwadraat bereidt de aanvraag voor.

Logo CmK

CmK3 is een voortzetting op de huidige periode, maar er zijn ook nieuwe speerpunten. Zo biedt CmK3 ruimte om nadruk te leggen op verbinding:

  • po en vo met een doorlopende leerlijn;
  • met andere vakken door integrale cultuureducatie;
  • van binnen- en buitenschools programma t.b.v. kansengelijkheid.

Cultuurkwadraat bereidt de aanvraag voor en zet in op een Zeeland-brede aanpak (Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) en op ontwikkeling en uitvoering van de regeling in co-creatie van onderwijs en culturele sector. 

Naar nieuwsoverzicht