Cultuuronderwijs in co-creatie

10 jul 2020 — Professionals uit het onderwijs en het culturele veld zijn uitgenodigd om in co-creatie het Zeeuwse plan voor Cultuureducatie met Kwaliteit in 2021-2024 vorm te geven.

Cultuurkwadraat, Cultuureducatie met Kwaliteit

Begin juni zijn we in Zeeland gestart met de verkenning op het programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, CmK3. Het wordt een programma waarmee alle scholen in Zeeland een boost kunnen geven aan hun cultuuronderwijs. Inmiddels vinden er op diverse scholen verkenningsgesprekken plaats voor de ontwikkeling van het nieuwe programma.

Mee ontwikkelen of meer informatie?
Wil je mee ontwikkelen? Meld je dan nu aan. We voeren tot 15 september gesprekken, eerst in het onderwijs en aansluitend met de culturele organisaties. 
Wil je meer informatie over de landelijke regeling en de contouren van het Zeeuwse programma dat Cultuurkwadraat en de regionale cultuurcentra KCE, KEW en CEZVL hebben geschetst? Lees dan verder via onderstaande link. 
Op deze pagina kun je je tevens aanmelden.

Meer informatie 

CmK in co-creatie
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en belangrijke culturele vaardigheden leert. Dat is waarom we in Zeelands sinds 2013 - bij de start van de regeling - aan CmK werken en waarom we nu vol enthousiasme in co-creatie met het veld werken aan een plan voor de komende vier jaar.

Naar nieuwsoverzicht