Reizen in de Tijd door Zeeland

8 sep 2020 — Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland ontwikkelen de komende jaren een Zeeuwse editie van Reizen in de Tijd. Dit erfgoedproject - ontstaan in Gelderland - gaan we uitwerken naar een Zeeuwse doorlopende leerlijn Erfgoededucatie. In overleg met het Watersnoodmuseum, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, Zeeuws Museum, muZEEum en Industrieel Museum Zeeland is besloten de leerlijn onderdeel te laten zijn van de aanpak van CmK 2021-2024 in Zeeland. Aan de ontwikkeling wordt meegewerkt door een aantal pilotscholen verspreid over Zeeland en de vijf themamusea die aan de wieg staan van dit project.

Vrouw in Duivelandse dracht, Ouwerkerk ca. 1900 (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, foto J. Schotel)

Een langdurige relatie opbouwen tussen het primair onderwijs en erfgoed in Zeeland. Musea, monumenten, archieven, cultuurlandschap inzetten als plek waar kinderen hun culturele omgeving, vanuit vroeger bezien naar het heden en vanuit nu teruggekeken op het verleden, kunnen ontdekken.

In overleg met vijf Zeeuwse themamusea is door Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland gekozen om het format ‘Reizen in de Tijd’, enkele jaren geleden in Gelderland ontwikkeld, in de jaren 2021-2024 uit te werken naar een doorlopende leerlijn Erfgoededucatie, als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Aan die ontwikkeling wordt meegewerkt door een aantal pilotscholen, verspreid over Zeeland, en  het Watersnoodmuseum, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, Zeeuws Museum, Zeeuws Maritiem MuZEEum en Industrieel Museum Zeeland.

De visie achter ‘Reizen in de Tijd’ is:

Kinderen bewust maken dat de omgeving waarin zij opgroeien niet een bepaald gegeven is, maar het resultaat van tientallen keuzes uit het verleden (positief en negatief). En dat in het heden en in de toekomst telkens nieuwe keuzes worden gemaakt, waarin zij een rol gaan spelen.

Via de website en nieuwsbrieven van Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland wordt komende jaren terugkoppeling gegeven van de ontwikkeling van ‘Reizen in de Tijd door Zeeland’.

Naar nieuwsoverzicht