Nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024

2 nov 2020 — Met de vaststelling van het projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’, door Gedeputeerde Staten op 27 oktober gaat het Zeeuwse onderwijs in samenwerking met de culturele omgeving van de scholen (culturele instellingen en cultuurprofessionals) en met begeleiding van de regionale centra voor cultuureducatie zich de komende jaren voorbereiden op het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum.

Cultuurkwadraat, Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Programma
Voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024  (CmK) gaan er informatie- en inspiratiebijeenkomsten worden belegd, samenwerkingsprojecten tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen de binnen- en buitenschoolse sector worden ontwikkeld. En er worden trainingen voor leerkrachten en cultuurprofessionals gegeven en nieuwe methodieken ontwikkeld om cultuureducatie een meer integrale plek in het onderwijs te geven.

Met als doel te verwonderen: kinderen en jongeren zichzelf en de wereld om hen heen te laten ontdekken door middel van kunst en cultuur. In de loop van november wordt het Zeeuwse onderwijs en culturele sector uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe programma. De nieuwe CmK-periode start in Zeeland op 1 februari 2021. 

Deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024?
Heb je interesse om deel te nemen aan CmK 2021-2024? Meld je dan alvast aan via het aanmeldformulier onderaan de pagina:
CmK 2021-2024
We nemen dan in januari 2021 contact met je op om je uitgebreid te informeren over de mogelijkheden die Cultuureducatie met Kwaliteit voor jou heeft! Je kunt als individuele school, scholenkoepel, culturele instelling of cultuurprofessional deelnemen. Onze adviseurs van de regionale cultuureducatiecentra begeleiden en informeren je graag.

Naar nieuwsoverzicht