Uitreiking certificaten PLG Cultuureducatie

18 mei 2021 — Op 11 mei ontvingen twee cultuurprofessionals en twee basisschoolleerkrachten voor hun deelname aan de Professionele Leergemeenschap een certificaat uit de digitale handen van Leo Adriaanse, directeur van Cultuurkwadraat, en Marjo Schillings, HZ-docent en facilitator van de PLG.

Cultuurkwadaat, HZ University of Applied Sciences, Cultuureducatie, Zeeland

Tijdens het traject gingen de deelnemers aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen. Denk aan vragen als: hoe kan ik als gastdocent fotografie naast fotografiekennis overbrengen ook zelf met de leerlingen reflecteren op wat ze zelf gemaakt hebben? De resultaten presenteerden ze op 11 mei online.

 

Eyeopeners

De beantwoording van die vraag leidde tot deze eyeopeners: “Het gaat niet alleen om uitleg geven over compositie en kadrering. Er kan niet alleen sprake zijn van éénrichtingsverkeer. Een les is niet zinvol als er niet wordt doorgevraagd over de eigen ervaring van het kind” en “de schoonheid van het alledaagse op een bijzondere manier in beeld brengen is mijn belangrijkste drijfveer.”

 

Ook meedoen?

Ook deze keer bleek tijdens de PLG dat samen leren door te delen een uitstekende manier is om je expertise te vergroten! Wil je meedoen aan een volgende PLG? De volgende reeks van zes bijeenkomsten start in oktober 2021 en loopt door tot mei 2022. Meld je hier aan.

 

 

Naar nieuwsoverzicht