Primeur voor kindcentrum Wilgenhof: eerste CmK3-actieplan!

6 okt 2021 — Een primeur voor kindcentrum Wilgenhof in Middelburg: het CmK3-actieplan van deze school is goedgekeurd! Samenwerken met de peutergroep, de bso en de vso, én met culturele instellingen: het staat allemaal hoog op de prioriteitenlijst. Vertaald in CmK3-termen is dat: binnen- en buitenschoolse cultuureducatie verbinden door de doorlopende leerlijn te versterken.

Wilgenhof

Wilgenhof heeft een uitgesproken visie: 'Cultuureducatie staat niet los van het geheel, maar er juist middenin! ... Leerlingen die de kans krijgen initiatieven te ontplooien en uit te werken, worden gestimuleerd in hun creativiteit."

Kinderopvang Walcheren (die de bso, vso en de peutergroep organiseert) voegt daaraan toe: ' ...het [is] belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarbij zijn de kernwaarden ontdekken en samenwerken erg belangrijk. Het samen ontdekken van verschillende materialen en wat je daar mee kan (sensomotoriek) maar ook: wat zie ik allemaal om mij heen (verwonderen).' 

Zo gaan de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Wilgenhof ateliers in verschillende disciplines ontwikkelen. De ateliers worden in co-creatie met culturele instellingen en cultuurprofessionals ontwikkeld. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers doen aan co-teaching van cultuurprofessionals tijdens les- of bso-tijd. Precies wat we met Cultuureducatie met Kwaliteit voor ogen hebben!

Naar nieuwsoverzicht