per direct gezocht: coördinator (m / v / x) !

22 apr 2022 — Cultuurkwadraat is per direct op zoek naar een coördinator (m / v / x), voor 16 - 28 uur per week, die op zelfstandige basis (freelance / zzp) voor Cultuurkwadraat aan het werk gaat.        

vacature

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuwse samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardig, zorgen voor diversiteit en voor verbinding, bevorderen de gezondheid en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. De visie van Cultuurkwadraat is dat die rol en betekenis van kunst & cultuur in Zeeland nog sterker tot uiting kan komen.

Voor de uitwerking van deze visie is Cultuurkwadraat, vooralsnog voor de duur van een jaar, per direct op zoek naar een

coördinator m / v / x

16 - 28 uur per week

die op zelfstandige basis (freelance / zzp) voor Cultuurkwadraat aan het werk gaat. Er is 28 uur per week beschikbaar voor uitvoering van de werkzaamheden, echter kunnen we begrijpen dat de meeste zelfstandigen niet direct zoveel uur beschikbaar hebben. Wie minimaal 16 uur per week beschikbaar heeft, moet zich zeker bij Cultuurkwadraat melden. Wellicht kunnen de werkzaamheden door twee zelfstandigen worden uitgevoerd.

Als coördinator ben je betrokken bij alle projecten van Cultuurkwadraat. De focus van de werkzaamheden ligt hierbij op:

·       Coördinatie van het programma voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling; je draagt van A tot Z zorg voor de trainingen die Cultuurkwadraat initieert en organiseert (C2-academie);

·       Ontwikkeling van nieuwe projecten die kunst & cultuur met het sociale domein verbinden; je draagt vanuit visie en gezamenlijkheid  zorg voor draagvlak in een complex veld van partners om zo meer ruimte voor educatie, participatie en verbinding te creëren;

·       Monitoring en evaluatie; je draagt zorgt voor de verantwoording van de verschillende projecten en zorgt voor de verwerking van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

·       Inrichting en begeleiding van bedrijfsmatige processen; bewaken van budgetten, kwantitatieve data creëren en beheren.

We vragen van de coördinator:

·       Werkzaam als freelancer / zzp’er;

·       Affiniteit, kennis en ervaring met en over het onderwijs, sociaal domein en de cultuursector;

·       Kennis van landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuurbeleid,

cultuureducatie en -participatie;

·       Ervaring met projectmatig werken (geen dag is hetzelfde!);

·       Helikopterview; in staat om veel informatiestromen te verwerken;

·       Vaardig met het Office-pakket;

 

Cultuurkwadraat

Cultuurkwadraat is een provinciale advies- en ondersteuningsorganisatie voor het inzetten van kunst & cultuur in onderwijs en maatschappelijk veld, voor deskundigheidsbevordering hierover, voor versterking van de culturele sector en vernieuwing van cultuurbeleid in Zeeland. We begeleiden regelingen en projecten, ontwikkelen producten, zetten trainingen op en bouwen aan een netwerk.  We werken samen met culturele organisaties, zelfstandige cultuurprofessionals, onderwijs- en maatschappelijke organisaties en de Zeeuwse overheden. In het bijzonder werken we samen met de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren), Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen) en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen.

Het coördinatieteam van Cultuurkwadraat bestaat momenteel uit drie personen, waarbij de communicatielijnen kort zijn en snel gehandeld wordt. In onze werkzaamheden werken we veel samen met externe partijen. Met groot enthousiasme en nóg grotere ambities werken we komende jaren aan de realisering van onze visie en missie.

 

Solliciteren / offerte uitbrengen

Ben je een zelfstandig uitvoerder, sterk in projectmatig werken, herken je jezelf in bovenstaande kennis, ervaring en vaardigheden én kun je op korte termijn voor Cultuurkwadraat aan de slag? Tot en met 15 mei kun je contact met ons opnemen. Middels videobellen informeren we je dan wat uitgebreider en zullen je uitnodigen een offerte uit te brengen.

 

Leo Adriaanse, directeur-bestuurder:

l.adriaanse@cultuurkwadraat.nl | 06 519 908 82 | www.cultuurkwadraat.nl

Naar nieuwsoverzicht