Kunst en cultuur voor Oekraïense kinderen in Zeeland

6 mei 2022 — De Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, SportZeeland en Cultuurkwadraat. Daarmee willen we bewerkstelligen dat we in Zeeland zorgen voor een programma met sportieve en culturele activiteiten, naast de (in ontwikkeling zijnde) taalklassen voor Oekraïense vluchtelingenkinderen.

vlag Oekraine

Cultuurkwadraat wil graag de cultuursector in staat stellen hieraan bij te dragen. Dat kan door tijdens de Taalklassen, aansluitend op het taalonderwijs dat ‘s morgens wordt gegeven, van 14.00 tot 17.00 uur een programma aan te bieden waarin kunst & cultuur een belangrijke plek innemen: beeldend, muziek, dans, toneel, rondom erfgoed of rondom literatuur. Zo wordt er bijgedragen aan het welbevinden van de kinderen en bieden we wat structuur in hun leven. We proberen vooralsnog een programma op te zetten vanaf half mei (na de meivakantie) tot aan de zomervakantie.

 

Vanuit de cultuursector kunnen organisaties en zelfstandige professionals bijdragen en dit rechtstreeks aangeven in een formulier waarop alle locaties in Zeeland staan vermeld waar op dit moment Taalklassen zijn gestart, en de vijf middagen per week waarop we aanbod willen organiseren. Hoewel hierin tijdblokken van één uur staan, plannen we graag een activiteit in voor de hele middag, voor circa 10 tot 15 kinderen. De kosten die hieraan zijn verbonden (honorarium, reis- en materiaalkosten) kunnen in het formulier worden vermeld. De rijksoverheid en lokale overheden verstrekken financiële ondersteuning voor de uitvoering. De vergoeding verloopt via de school waaraan de Taalklas is verbonden.

 

Heb je vragen of wil je even overleggen over je aanbod? Neem contact op met Leo Adriaanse of Tessa Sonnemans, via info@cultuurkwadraat.nl, of met de regiocoördinatoren, zoals vermeld in het digitale formulier.

Naar nieuwsoverzicht