Extra geld voor de Cultuurbus

17 jul 2022 — Vanwege de grote vraag naar de Cultuurbus heeft Cultuurkwadraat in mei een verzoek bij Gedeputeerde Staten ingediend voor extra budget. Het verzoek voor een uitbreiding van 60.000 euro is door GS toegekend.

Anita Pijpelink mee met De Cultuurbus

GS heeft om de volgende redenen het extra budget voor de Cultuurbus toegekend:
- Het oorspronkelijke doel van de subsidie is het actief versterken van cultuurbezoek als onderdeel van de cultuureducatie in het Primair Onderwijs en de onderbouw van zowel het Voortgezet Onderwijs als de onderbouw van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De verhoging helpt dit doel te bereiken door een nog groter deel van de scholen (en daarmee de leerlingen) in staat te stellen deel te nemen;
- De stijgende vraag laat zien dat scholen het belang van cultuurbezoek als onderdeel van de cultuureducatie erkennen. Tegelijk mag er daarom verwacht worden dat zij dit ook erkennen door zelf – te starten met - bij te dragen aan de kosten van dit vervoer;
- De voorgestelde eigen bijdrage is daarnaast een eerste stap op weg naar
bestendiging van de Cultuurbus na afloop van de huidige subsidie periode. Tot op heden is het busvervoer gratis, behalve voor cultuurbezoek buiten de provincie. De werkwijze is succesvol gebleken en er is de ambitie om die voort te zetten, echter wel op een wijze waar de financiële draagkracht niet alleen bij de Provincie ligt. Daarmee wordt het op termijn ook in lijn gebracht met de werkwijzen elders in het land;
- De voorgestelde tussenstap is zonder grote administratieve wijzigingen te realiseren en gezien het lage niveau van de eigen bijdrage is dit ook verdedigbaar binnen de oorspronkelijke uitgangspunten van de reeds verstrekte subsidie;
- Het zal een eerste toetsing vormen voor de bereidheid bij scholen om een bijdrage te doen. En zo vormt het mede een basis voor een te verwachten voorstel voor ondersteuning van De Cultuurbus na afloop van de huidige subsidieperiode (per schooljaar 2023-2024).
Afgaande op de ruimte in het cultuurbudget is het voorstel deze verhoging van de subsidie met € 60.000,-- te bekostigen vanuit de post Cultureel Erfgoed Overig, omdat het merendeel van de busritten naar musea gaan.

Vanaf 1 t/m 31 september is het weer mogelijk om een Cultuurbus aan te vragen.

Meer informatie

Naar nieuwsoverzicht