Online inspiratie bijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs.

Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen.
De Proeftuin Muziekeducatie zal vanaf 2021 worden geïntegreerd in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:
• Verdieping en verankering van cultuuronderwijs - muziekonderwijs;
• Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals;
• Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving.

Online inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie 
Wil je het muziekonderwijs bij jou op school, samen met een collega-school of scholenkoepel breed versterken en verduurzamen? Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops of voorstellingen? Een samenwerking met een cultuurprofessional of BSO uit de omgeving aangaan om leerlingen kennis te laten maken met de culturele omgeving? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? 

Noteer dan dinsdag 22 september in je agenda. Deze online bijeenkomst staat in het teken van inspiratie en is bedoeld voor: leerkrachten, vakspecialisten, studenten, docenten, cultuurprofessionals en culturele instellingen. 

Meld je aan!
Wil je deelnemen aan de online inspiratiebijeenkomst of de bijeenkomst na 22 september terugkijken? Meld je dan aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.
 Je ontvangt dan de weblink naar de online inspiratiebijeenkomst. Deelname is gratis.

Meer informatie Proeftuin Muziekeducatie 

 

Proeftuin Muziekeducatie

Specificaties

Datum
-
Tijd
16.00-17.00 uur
Locatie
Online: je krijgt een link toegestuurd

Aanmeldformulier