Procesgericht werken met culturele competenties

Het onderwijs van de toekomst vraagt om een andere manier van lesgeven, daar zullen leerkrachten zich ook toe verhouden. Het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden staat centraal. Het onderwijs is aan vernieuwing toe, maar hoe doe je dat? Het werken met culturele competenties biedt voor leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten, pedagogisch medewerkers en cultuurprofessionals een prachtige ingang!

In de training Procesgericht werken met culturele competenties krijg je zicht op de culturele competenties van leerlingen én van jezelf. Je ontdekt hoe je kinderen ondersteunt en uitdaagt om steeds een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien tot zelfbewuste jongeren en uiteindelijk tot competente volwassenen.

 

Competenties in zicht

De cursus is opgebouwd rondom de competenties: onderzoeken, creëren, reflecteren en presenteren, samenwerken en zelfstandig werken. Kwalitatief cultuuronderwijs is meer dan het maken van een vooraf omschreven creatief product. In de training krijg je hiervoor tools in handen en werk je ook aan de ontwikkeling van je eigen competenties. Want uiteindelijk ben je zélf de tool die de kwaliteit van cultuuronderwijs vormgeeft.
 

Programma 

De cursus bestaat uit vier praktijkgerichte modules. Elke module bestaat uit een dagdeel van 4 uur, het volledige programma duurt dus in totaal 16 uur.
Module 1. Kennismaken met culturele competenties: In deze eerste module maak je kennis met het werken met culturele competenties. De kern is het procesgericht werken, waarbij niet het resultaat van een culturele activiteit centraal staat, maar de culturele ontwikkeling van de leerling zelf. 
Module 2. Waarnemen en waarderen: In deze module oefen je in het waarnemen van leerlingen tijdens een culturele activiteit. Door je eerst bewust te worden van je eigen waarden en interpretaties, leer je om zo waardevrij mogelijk te kijken. Vervolgens leer je observaties te koppelen aan de culturele competenties en deze te vertalen naar een onderbouwde waardering. Zo ontdek je hoe je het gedrag van leerlingen kunt waarderen en beoordelen. 
Module 3. Terugkijken: in deze module oefen je het voeren van reflectiegesprekken op individueel en klassikaal niveau en leer je om passende culturele uitdagingen te formuleren. Zonder waardevrije reflectiegesprekken blijft het leren aan de oppervlakte. Het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen is een kunst. 
Module 4. Uitdagen: Als je leerlingen goed waarneemt, laten zij jou zien waar zij aan toe zijn. Hoe kies je op basis daarvan een activiteit die leerlingen verder brengt?

Accreditatie

Elke module is gevalideerd door het Register Leraar met 5 registeruren. Voor module A, B, C en D kunnen de deelnemers dus in totaal 20 registeruren ontvangen.

Cultuurkwadraat, cultuureducatie, procesgericht werken met culturele competenties

Specificaties

Doelgroep
Cultuurprofessionals
Icc'ers
Schoolteam/Leerkrachten
Trainer
Marcelle Hilgers (CultuurCollege)
Categorie
Training
Data
op aanvraag
Prijs
De training wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er zijn daarom geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmeldformulier