Goede cultuureducatie maak je samen

Cultuurkwadraat maakt zich sterk voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs. We staan voor beleid vormgeven én uitvoeren: Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), De Cultuurbus, Reizen in de Tijd door Zeeland, Proeftuin Muziekeducatie, Filmhub Zuid en Samen in Zee.

Zie ook jij kansen om Zeeuwse leerlingen te inspireren met cultuur?
Doe dan mee met CmK3! Laat het ons weten via info@cultuurkwadraat.nl
en een adviseur bij jou uit de regio neemt contact met je op.

Cultuurkwadraat, procesgericht werken

C2-academie

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie? Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en van cultuurprofessionals. Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector en kinderopvang.

Cultuureducatie

Cultuurkwadraat

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, creëert Cultuurkwadraat in heel Zeeland voorwaarden voor verbetering en bieden wij scholen en cultuurprofessionals een platform voor kennisdeling en samenwerking.

Cultuurkwadraat

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in onze samenleving. Ze geven betekenis aan het leven, kunnen grenzen slechten en verbeeldingskracht vergroten. Het onderwijs is dé plek waar alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Daarom heeft Cultuurkwadraat tot doel betekenisvolle cultuureducatie in te bedden in zowel het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen in Zeeland. Samenwerking is de weg om dit doel te bereiken.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.