Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud | van & voor iedereen

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuwse samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Cultuurkwadraat is de advies- en ontwikkelingsorganisatie voor kunst & cultuur in Zeeland en ondersteunt hierbij de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

amateurkunsten

Cultuurversterking

Binnen dit werkgebied coördineren we regelingen, projecten en ondersteunende activiteiten ter versterking van de professionele - en amateurkunsten in Zeeland.

Cultuureducatie

Cultuurkwadraat

Binnen dit werkgebied coördineren we regelingen, projecten en ondersteunende activiteiten op het gebied van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie in onderwijs, kinderopvang en in de vrije tijd in Zeeland.

Cultuuracademie

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie of cultuurversterking?  Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector, overheid, sociale domein, welzijn en kinderopvang.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.