Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud | van & voor iedereen

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuwse samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Cultuurkwadraat ondersteunt hierbij de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

Daarnaast werkt Cultuurkwadraat aan de Cultuuracademie (deskundigheidsbevordering) en cultuurversterking (netwerkvorming, verbinding en kennisdeling in de Zeeuwse cultuursector). Kortom: Cultuurkwadraat is de advies- en ontwikkelingsorganisatie voor kunst & cultuur in Zeeland.

Samen in Zee

Samen in Zee

De tweede tender van de regeling Samen in Zee is in december 2022 afgerond. Maar liefst 15 Zeeuwse projecten hebben subsidie gekregen om van start te gaan met een cultureel project.

Cultuureducatie

Cultuurkwadraat

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, creëert Cultuurkwadraat in heel Zeeland voorwaarden voor verbetering en bieden wij scholen en cultuurprofessionals een platform voor kennisdeling en samenwerking.

Cultuuracademie

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie of cultuurversterking?  Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector, overheid, sociale domein, welzijn en kinderopvang.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.