Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud | van & voor iedereen

Cultuurkwadraat versterkt kunst & cultuur in Zeeland. We adviseren, ondersteunen, en vernieuwen de cultuursector en het cultuurbeleid. Samenwerking staat centraal: we werken intensief samen met culturele organisaties, zelfstandige cultuurprofessionals, onderwijs- en maatschappelijke instellingen, en regionale centra zoals KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

Cultuureducatie

cultuurkwadraat_cultuureducatie_met_kwaliteit_2021-2024

We dragen bij aan creativiteit in onderwijs, kinderopvang en vrije tijd.

Cultuureducatie

Cultuuracademie

Certificaat

We leiden op, inspireren en delen kennis voor cultureel Zeeland.

Cultuuracademie

Cultuurversterking

Amateur kunst bijeenkomst, johan boonekamp in kloetinge

We versterken (amateur) kunst en cultuur, voor professionals en liefhebbers.

Cultuurversterking

Cultuurparticipatie

cultuurcompagnon

We bevorderen cultuurbeleving in het sociale domein en de zorg.

Cultuurparticipatie

Cultuuracademie

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie of cultuurversterking?  Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector, overheid, sociale domein, welzijn en kinderopvang.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.