Goede cultuureducatie maak je samen

Cultuurkwadraat maakt zich sterk voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs.

Cultuurbus van Cultuurkwadraat

Pak de bus op weg naar cultureel aanbod

Sinds schooljaar 2019-2020 kunnen alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek.

Cultuureducatie

Cultuureducatie Zeeland, Cultuurkwadraat

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, creëert Cultuurkwadraat in heel Zeeland voorwaarden voor verbetering en bieden wij scholen en cultuurprofessionals een platform voor kennisdeling en samenwerking.

Cultuurkwadraat

Het provinciaal kennisplatform Cultuurkwadraat maakt zich sterk voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs. In samenwerking met diverse provinciale en regionale partners werken wij aan de inbedding van cultuureducatie in zowel beleid als in de dagelijkse praktijk van de scholen.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.