Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud | van & voor iedereen

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuwse samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Cultuurkwadraat ondersteunt hierbij de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen). Daarnaast werkt Cultuurkwadraat aan de C2-academie (deskundigheidsbevordering) en cultuurversterking (netwerkvorming, verbinding en kennisdeling in de Zeeuwse cultuursector). Kortom: Cultuurkwadraat is de provinciale steun- en adviesinstelling voor kunst & cultuur.

Zie ook jij kansen om Zeeuwse leerlingen te inspireren met cultuur?
Doe dan mee met CmK3! Laat het ons weten via info@cultuurkwadraat.nl
en een adviseur bij jou uit de regio neemt contact met je op.

Cultuurkwadraat, procesgericht werken

C2-academie

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie? Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en van cultuurprofessionals. Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector en kinderopvang.

Cultuureducatie

Cultuurkwadraat

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, creëert Cultuurkwadraat in heel Zeeland voorwaarden voor verbetering en bieden wij scholen en cultuurprofessionals een platform voor kennisdeling en samenwerking.

Cultuurkwadraat

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in onze samenleving. Ze geven betekenis aan het leven, kunnen grenzen slechten en verbeeldingskracht vergroten. Het onderwijs is dé plek waar alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Daarom heeft Cultuurkwadraat tot doel betekenisvolle cultuureducatie in te bedden in zowel het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen in Zeeland. Samenwerking is de weg om dit doel te bereiken.

Het belang van cultuuronderwijs

Zeeuwse leerkrachten, leerlingen, kunstvakdocenten, kunstenaars en cultuurprofessionals aan het woord.