Fondsenwerving

Update oktober 2023: onderstaande werkzaamheden van Cultuurkwadraat zijn tijdelijk opgeschort. De Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat zijn in nadere afstemming over de (wijze van) opdrachtverstrekking vanuit de Provincie. Cultuurkwadraat hoopt de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te hervatten.

Samen met de Provincie Zeeland wil Cultuurkwadraat stimuleren dat er meer aanvragen voor subsidies en fondsen vanuit de Zeeuwse cultuursector worden ingediend, en natuurlijk dat er zo meer aanvragen worden gehonoreerd! Zo zorgen we ervoor dat het culturele veld in Zeeland verder kan ontwikkelen en bloeien. 

Als je werkzaam bent in de Zeeuwse culturele sector, kun je een voucher aanvragen voor acht uur gratis ondersteuning van een fondsenwerver. Lees er hier alles over.

Zeeland Cultuur+Fonds Voucher

Wil je meer weten over subsidies aanvragen bij de rijkscultuurfondsen? Lees meer over de reeds afgeronden gratis training 'Subsidie aanvragen bij de rijkscultuurfondsen'.

VERSLAG Trainingsreeks 'Subsidie aanvragen bij de rijkscultuurfondsen'

De rijksoverheid heeft haar uitgangspunten voor het cultuursubsidiebeleid 2025 - 2028 gepubliceerd, waarin onder andere rust, vernieuwing, criteria, samenwerking, ademruimte, digitale transformatie, cultuureducatie, internationale samenwerking, duurzaamheid en planning/financieel kader worden behandeld.

 LEES HET RAPPORT 'UITGANGSPUNTEN CULTUURSUBSIDIES 2025 - 2028'