De Cultuurbus

Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is gratis busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.

Je kan bij ons een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling.

Afbeelding
Anita Pijpelink mee met De Cultuurbus

Weet je al hoe het werkt?

Klik dan hieronder op 'culturele kaart' en laat je inspireren door de Zeeuwse instellingen waar De Cultuurbus in elk geval naar toe rijdt of reserveer direct een bus.

Maatregelen coronavirus

Heb je in de komende periode tot aan de meivakantie één of meerdere ritten van De Cultuurbus gepland staan voor jouw school? Lees dan gauw verder.

In verband met de maatregelen die getroffen worden rondom het coronavirus zijn alle busritten t/m 6 april stopgezet. Als je een rit hebt geboekt heb je hierover een mail ontvangen. 

Busrit verzetten naar een andere datum of annuleren

Vanwege de sluiting van de Zeeuwse scholen zijn alle ritten met De Cultuurbus t/m de 6 april stopgezet. Zodra er meer duidelijk is over de definitieve einddatum van de maatregelen kunnen er weer busritten gepland gaan worden. Ons streven is om in overleg met jou en de culturele instelling zoveel mogelijk busritten te verzetten naar een latere datum (in afwachting van het corona-virus). Om een nieuwe datum te plannen nemen we contact met je op.Wil je de rit definitief annuleren? Laat het ons weten.

Let op: mocht je alleen een busrit via Cultuurkwadraat gereserveerd hebben, vergeet dan niet de culturele instelling in te lichten dat het bezoek niet doorgaat indien deze nog geopend is.

Mocht je vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per mail: cultuurbus@cultuurkwadraat.nl en per telefoon: 0118-414928 (bereikbaar van ma t/m do).

Wil je meer weten over De Cultuurbus?

Hieronder lees je alles over de regeling Busvervoer cultuurbezoek die Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat vanaf schooljaar 2019-2020 aanbieden.

Aanvraagperiodes

Scholen en kunsteducatiecentra kunnen busritten in drie periodes per jaar aanvragen. Voor schooljaar 2019-2020 zijn - afhankelijk van het beschikbare budget - drie aanvraagperiodes vastgesteld: 

 • periode 1: 1 tot 30 september 2019;
 • periode 2: 1 tot 31 januari 2020;
 • periode 3: 1 tot 30 juni 2020.

Aanvragen

 • De aanvraag voor De Cultuurbus gaat via het online aanvraagformulier.
 •  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en getoetst aan de Algemene voorwaarden regeling Busvervoer cultuurbezoek. 
 • Ons streven is scholen binnen één week na de aanmeldperiode per e-mail te laten weten of hun aanvraag wordt toegekend of niet.
 • Scholen die in de tweede aanmeldperiode een aanvraag doen en dit in de eerste niet hebben gedaan, krijgen voorrang op scholen die bij de eerste aanmeldperiode busritten toegewezen hebben gekregen.
Cultuurkwadraat

Ter inspiratie staan op de pagina Culturele kaart diverse Zeeuwse culturele instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk geval naar toe. Wil je naar een andere locatie? Geef dat aan op het aanvraagformulier en wij checken of jullie bestemming ook opgenomen kan worden op de Culturele kaart.

Culturele kaart

Uitgangspunten regeling

 • Per schooljaar is €66.000 beschikbaar voor busritten. Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen peildatum 1-10-2018* in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.

*) Als de leerlingaantallen per 1 oktober 2019 zijn gepubliceerd, wordt de verdeling zo nodig herzien.

 • De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:
 1. een arrangement dat scholen afnemen van de cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio;
 2. een losse activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt het cultuureducatiecentrum de aanvraag van de busrit. Organiseert de school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag.

 • Elk jaar zijn er - bij beschikbaar budget - drie aanvraagperiodes. Elke school mag per aanvraagperiode maximaal drie bussen voor elk 55 personen aanvragen.
 • Deze regeling geldt voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.
 • De Cultuurbus is bestemd voor vervoer van leerlingen tussen school en een culturele instelling in Zeeland die is opgenomen op de Culturele kaart. Dit zijn Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO en daardoor bijdragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling.
 • Als een school naar een andere bestemming wil, kan dit worden aangeven op het aanvraagformulier. Cultuurkwadraat toetst vervolgens of de culturele instelling voldoet aan de Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.
 • Scholen kunnen De Cultuurbus ook aanvragen voor een bezoek aan een culturele instelling buiten Zeeland. Wordt hun aanvraag gehonoreerd, dan vergoedt Cultuurkwadraat tot maximaal 50% van de kosten van de busrit.
 • De Zeeuwse vervoerder AMZ verzorgt alle busritten ten behoeve van de regeling Busvervoer cultuurbezoek.

Meld je aan als bestemming

Om toegevoegd te worden aan de lijst van bestemmingen voor cultuurbezoek vragen we culturele instellingen een aanmeldformulier in te vullen.

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over de regeling Busvervoer Cultuurbezoek voor je verzameld.

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.