LinC Zeeland

In september 2023 is de opleiding Leiderschap in Cultuur Zeeland & Brabant (afgekort: LinC Zeeland) van start gegaan. LinC Zeeland is er voor culturele leiders die willen werken aan hun leiderschap, visie en innovatief vermogen. Het is belangrijk dat er in Zeeland voldoende jonge en ambitieuze mensen zijn voor leidinggevende posities in de culturele sector.

Door in Zeeland met LinC van start te gaan, willen de Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat ervoor zorgen dat aanstormende culturele leiders de tools en knowhow hebben om in de praktijk aan de slag te gaan. Zo blijft de Zeeuwse cultuursector zich vernieuwen! LinC is een opleidingsprogramma van de Universiteit Utrecht. De opleiding wordt deels gefinancierd door de Provincie Zeeland.

Artistiek versus zakelijk

Bij LinC Zeeland draait het om: opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Het programma is ervarings- en actiegericht. Gastdocenten en ervaringsdeskundigen delen kennis waarmee de deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat.

LinC richt zich op thema's als persoonlijk leiderschap, artistiek versus zakelijk, denken in kosten en opbrengsten, innovatie, business planning, publieksontwikkeling; de verbinding van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten. Deelnemers worden uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en hun eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang.

Deelnemers sluiten aan op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken zij aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC Brabant

Voor wie?

De deelnemers aan LinC Zeeland zijn werkzaam aan de zakelijke kant van de culturele sector binnen de provincies Zeeland. Ze hebben de ambitie en potentie om de sector te veranderen en vernieuwen door er actief aan bij te dragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines binnen het culturele veld. Juist de rijkheid aan diversiteit is een meerwaarde en draagt bij aan een breed en leerzaam traject voor de deelnemers en versterking van het netwerk.

Gezien het interactieve karakter van het traject kunnen in totaal maximaal 10 deelnemers per leergang deelnemen. Dit om oog te kunnen blijven houden voor het persoonlijke leren en ontwikkelen en hierop gerichte feedback te kunnen geven.

Belangrijkste voorwaarde voor deelname is het willen leren en willen delen van de eigen kennis en ervaring. Met elkaar vormen de deelnemers een divers nieuw platform waarop alle kennis van de regio samenkomt, besproken kan worden en verder wordt ontwikkeld.

Afbeelding: certificaatuitreiking eerste lichting LinC Brabant

Aanmelding & selectie

Hoe meld je je aan?

De aanmeldingsperiode voor dit jaar is verstreken. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de leergang LinC Zeeland, raden we je aan om het volgend jaar opnieuw te proberen. Voor toekomstige aanmeldingen en meer informatie over het aanmeldingsproces kun je terecht op de website van de Universiteit van Utrecht.

Opleidingsprogramma

Het programma van Linc Zeeland start in het najaar van 2024, duurt één jaar en biedt de volgende onderdelen:

  • Labs
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Persoonlijk leiderschap
  • lnterventuretraject
  • Digitale leeromgeving
  • LinC-alumni

Het programma is zo opgezet dat deelnemers vanuit persoonlijk leiderschap en met oog voor de bredere context bouwen aan de tools die nodig zijn als zakelijk leider in de culturele sector.  bekijk het programma 

Veelgestelde vragen

Nee, de selectiecommissie let op een goede mix van deelnemers qua leeftijd, werkervaring, achtergrond en ambities.

 

Een groot deel van de opleidingskosten van LinC Zeeland wordt gefinancierd door door de Provincie Zeeland. Daarnaast vragen we deelnemers € 3.000 ‘eigen’ bijdrage. Die bijdrage mag ook door de instelling waaraan je verbonden bent gefinancierd worden. 

Voor de deelname kun je een PPO voor aanvragen (tot een maximum van € 2.000). 

Kandidaat-deelnemers voor wie de eigen bijdrage een bezwaar is, kunnen hierover contact opnemen met Josje de Regt.

Je ontvangt een certificaat na afronding van de opleiding.

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Josje de Regt

Samenwerkingspartners

Enkele jaren geleden is door Universiteit Utrecht (Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) het programma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) ontwikkeld. Culturele leiders krijgen in dit programma de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap. De leergang LinC Zeeland wordt geïnitieerd door Cultuurkwadraat (Zeeland) en deels gefinancierd vanuit de Provincie Zeeland.