LinC ZeeBra

In het najaar van 2023 start de opleiding Leiderschap in Cultuur Zeeland & Brabant (afgekort: LinC ZeeBra). LinC ZeeBra is er voor culturele leiders die willen werken aan hun leiderschap, visie en innovatief vermogen. In Zeeland is het belangrijk dat er voldoende jonge en ambitieuze mensen zijn voor leidinggevende posities in de culturele sector.

Door in Zeeland met LinC van start te gaan, willen de Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat ervoor zorgen dat aanstormende culturele leiders de tools en knowhow hebben om in de praktijk aan de slag te gaan. Zo blijft de Zeeuwse cultuursector zich vernieuwen! LinC is een opleidingsprogramma van de Universiteit Utrecht. De opleiding wordt deels gefinancierd door de Provincie Zeeland.

Artistiek versus zakelijk

Bij LinC ZeeBra draait het om: opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Het programma is ervarings- en actiegericht. Gastdocenten en ervaringsdeskundigen delen kennis waarmee de deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat.

LinC ZeeBra richt zich op thema's als persoonlijk leiderschap, artistiek versus zakelijk, denken in kosten en opbrengsten, innovatie, business planning, publieksontwikkeling; de verbinding van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten. Deelnemers worden uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en hun eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang.

Deelnemers sluiten aan op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken zij aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC Brabant

Voor wie?

De deelnemers aan LinC ZeeBra zijn werkzaam aan de zakelijke kant van de culturele sector binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Ze hebben de ambitie en potentie om de sector te veranderen en vernieuwen door er actief aan bij te dragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines binnen het culturele veld. Juist de rijkheid aan diversiteit is een meerwaarde en draagt bij aan een breed en leerzaam traject voor de deelnemers en versterking van het netwerk.

Gezien het interactieve karakter van het traject kunnen in totaal maximaal 20 deelnemers per leergang deelnemen: 10 uit Zeeland en 10 uit Noord-Brabant. Dit om oog te kunnen blijven houden voor het persoonlijke leren en ontwikkelen en hierop gerichte feedback te kunnen geven.

Belangrijkste voorwaarde voor deelname is het willen leren en willen delen van de eigen kennis en ervaring. Met elkaar vormen de deelnemers een divers nieuw platform waarop alle kennis van de regio samenkomt, besproken kan worden en verder wordt ontwikkeld.

Afbeelding: certificaatuitreiking eerste lichting LinC Brabant

Aanmelding & selectie

Waar wordt op gelet tijdens de selectieprocedure?

 • Aanmelding vanuit de organisatie/instelling
 • Pluriformiteit van de groep (regio/kunstdicipline/leeftijd/ervaring)
 • Functieprofiel
 • Achtergrond (ervaring/opleiding/profiel)
 • Lerend vermogen
 • Generositeit: bereidheid om informatie te delen en samen te leren

Hoe meld je je aan?

De aanmelding en selectie voor de kandidaten van de leergang LinC ZeeBra loopt via de Universiteit van Utrecht. De aanmeldlink volgt op 12 april 2023.

Belangrijke data

 • Aanmelden: vanaf 12 april tot eind mei/begin juni 2023
 • Selectiegesprekken: juni 2023
 • Bekendmaking selectie deelnemers: juli 2023
 • Start programma: september/begin oktober 2023

Opleidingsprogramma

Het programma van Linc ZeeBra start in het najaar van 2023, duurt één jaar en biedt de volgende onderdelen:

 • Labs
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap
 • lnterventuretraject
 • Digitale leeromgeving
 • LinC-alumni

Het programma is zo opgezet dat deelnemers vanuit persoonlijk leiderschap en met oog voor de bredere context bouwen aan de tools die nodig zijn als zakelijk leider in de culturele sector.  bekijk het programma 

Cultuuracademie

InformatieLab Zeeland

LinC ZeeBra maakt onderdeel uit van de Cultuuracademie van Cultuurkwadraat. Op dinsdag 11 april 2023 wordt in  Middelburg een InformatieLab georganiseerd voor geïnteresseerde Zeeuwse kandidaat deelnemers aan LinC ZeeBra 2023-2024. Cultuurkwadraat en Universiteit Utrecht informeren je tijdens deze middag over het programma en de toelatingscriteria, meer in detail over de afzonderlijke Labs en over de werving en selectie.

Het tweede deel van het Lab bestaat uit een interactief deel met vraagstukken vanuit Zeeuwse cultuurinstellingen. De casussen en vraagstukken die hier besproken worden, gaan misschien een onderdeel vormen van het programma 2023-2024 van LinC ZeeBra. Het InformatieLab wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Datum: 11 april 2023

Tijd: 14.00 -17.30 uur

Locatie: CBK Zeeland

Adres: Balans 17, 4331 BL Middelburg

Aanmelden via: het aanmeldformulier op deze pagina

Veelgestelde vragen

Nee, de selectiecommissie let op een goede mix van deelnemers qua leeftijd, werkervaring, achtergrond en ambities.

 

Een groot deel van de opleidingskosten van LinC ZeeBra wordt gefinancierd door door de Provincie Zeeland. Daarnaast vragen we deelnemers € 3.000 ‘eigen’ bijdrage. Die bijdrage mag ook door de instelling waaraan je verbonden bent gefinancierd worden. 

Voor de deelname kun je een PPO voor aanvragen (tot een maximum van € 2.000). 

Kandidaat-deelnemers voor wie de eigen bijdrage een bezwaar is, kunnen hierover contact opnemen met Carien Borst, adviseur Cultuurkwadraat.

Je ontvangt een certificaat na afronding van de opleiding.

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met adviseur Carien Borst.

 • 06-83021402

Samenwerkingspartners

Enkele jaren geleden is door Universiteit Utrecht (Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) het programma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) ontwikkeld. Culturele leiders krijgen in dit programma de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap. De leergang LinC ZeeBra. wordt geïnitieerd door Cultuurkwadraat (Zeeland) en KunstLoc (Brabant). Het Zeeuwse aandeel in deze leergang wordt deels gefinancierd vanuit de Provincie Zeeland.