Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Zeeland

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen zijn het Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Muziekles, creatieve workshops en beeldende kunst zijn voorbeelden van activiteiten waar je aan mee kunt doen met financiële support vanuit het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. In Zeeland worden het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ondersteund vanuit SportZeeland. Cultuurkwadraat adviseert beide fondsen op het gebied van cultuurbeoefening en -beleving.

volwassenenfonds sport en cultuur

Geen geld voor sport of een culturele hobby? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld en materialen worden betaald voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die leven rond het bestaansminimum. Sporten en deelnemen aan een culturele activiteit heeft immers een positief effect op mensen en is het dus van belang dat iedereen hieraan kan deelnemen. In de cultuuractiviteiten top drie van deze factsheet staan bibliotheekbezoek, dans en muziekles. In Zeeland zijn momenteel zeven gemeenten aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. In deze informatieflyer wordt de aanmeldprocedure beschreven.

Gemeenten, intermediairs of aanbieders die willen aanhaken, zijn van harte welkom om contact op te nemen via het e-mailadres zeeland@volwassenenfonds.nl. Lees alles over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur op www.volwassenenfonds.nl.

 

 

jeugdfonds

Ieder kind krijgt een sport- of cultuurkans met het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland is aangesloten bij het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds helpt kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Met medewerking van professionele intermediairs zorgen ze ervoor dat ieder kind een sport- of cultuurkans krijgt.

  • Wil je je kind laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, maar is dit financieel niet haalbaar?
  • Wil je als professional (bijv. leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of vrijwilliger bij stichting leergeld) een kind helpen?

Kijk dan op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland voor meer informatie of neem contact op met Dennis Plantinga via het e-mailadres d.plantinga@sportzeeland.nl.