Ontwikkeling en vernieuwing van Amateurkunsten

Cultuurkwadraat zet in 2023 in op inventarisatie, het opzetten van trainingen voor versterking van de Zeeuwse amateurkunsten en het tot stand brengen van regionale netwerken.

Aansluiten op de landelijke impuls

"De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is op z’n zachtst gezegd nog altijd een uitdagende tijd… De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land. Ook hier hebben de coronamaatregelen grote impact gehad. Het coalitieakkoord benoemt het belang van herstel om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen."

Dit schreef staatsecretaris Gunay Uslu in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2022. Met deze brief werden geld uitgetrokken voor herstelsteun aan landelijke koepels voor amateurkunst en via provinciale steuninstellingen.

De rol van Cultuurkwadraat

In Zeeland is Cultuurkwadraat door het FCP, LKCA en Provincie Zeeland aangewezen als coördinator voor de uitvoering van de herstelsteun in Zeeland. In augustus 2022 is een plan van aanpak opgesteld op welke wijze deze middelen in een eerste jaar (2023) kunnen worden ingezet. Dan volgt volgend jaar, in 2024 de verdiepingsslag. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het in kaart brengen van amateurkunstverenigingen in Zeeland en contacten gelegd met alle betrokkenen. 

Met wie werkt Cultuurkwadraat samen?

Cultuurkwadraat werkt, onder andere, samen met de Rabo Verenigingsondersteuning Kring Zuidwest-Nederland (NOC*NSF). De uitvoering van dit project vindt gedeeltelijk plaats i.s.m. KCE Oosterschelderegio, KEW Cultuurverbinding en Toonbeeld.

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met adviseur Carien Borst.

  • 06-83021402
Fanfare Cultuurversterking

Herstel van Zeeuwse amateurkunst