Inspiratiebijeenkomst Filmeducatie

Filmeducatie is leuk, inspirerend en gemakkelijk te realiseren, zowel op school als daarbuiten. Voor primair en voorgezet onderwijs en kinderopvang.

Leren over beeldtaal is belangrijker dan ooit. De samenleving is doordrenkt van beelden. Van kleins af aan worden kinderen er door overspoeld. In het dagelijks leven komt iedereen ermee in aanraking. Veel scholen erkennen dat en er worden dan ook steeds meer media ingezet bij de lessen. Daarom organiseert Cultuurkwadraat samen met HZ Cult, Filmalot, Film by the Sea en Filmhub Zuid - Zeeland een inspiratiebijeenkomst over filmeducatie tijdens het filmfestival in Vlissingen.

Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt (of wil gaan bezighouden) met filmeducatie: leerkrachten, icc'er, pedagogisch medewerkers, cultuurprofessionals, filmmakers, studenten. Samen met HZ Cult, Filmalot, Filmhub Zuid - Zeeland en Film by the Sea kun je tijdens het filmfestival in Vlissingen deelnemen aan een inspiratiebijeenkomst waarin alle onderdelen van filmeducatie aan bod komen.  

Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen verandert de maatschappij voortdurend en moet het onderwijs daarop inspelen. Mediawijsheid is een van die 21ste-eeuwse vaardigheden die broodnodig zijn. Onderwijs als motor van de samenleving begint bij goed onderwijs voor iedereen. Alle kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontplooien met ruimte voor hun talenten om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Film is een zeer toegankelijk medium en helpt mensen om al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken en te begrijpen. Door filmeducatie ontwikkelen mensen kennis en vaardigheden om film en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en om zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren. 

Cultuurkwadraat, filmeducatie, cultuureducatie, Zeeland, film by the sea, HZ Cult

Specificaties

Doelgroep
Cultuurprofessionals
Icc'ers
Schoolteam/Leerkrachten
Trainer
nog niet bekend
Thema
Filmeducatie
Categorie
Inspiratiebijeenkomst
Data
op aanvraag
Prijs
de inspiratiebijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er zijn daarom geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmeldformulier