Onze partners

Cultuurkwadraat richt zich op het realiseren van sterke strategische en inhoudelijke verbindingen met partners die bereid zijn mee te investeren in een duurzaam klimaat voor cultuureducatie. Een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen. Hiervoor werken we samen met scholen en hun culturele omgeving én met tal van collega-instellingen in de provincie. 

Uitvoeringspartners

Cultuurkwadraat werkt samen met drie regionale uitvoeringspartners: KCE Oosterschelderegio, KEW, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en Toonbeeld. Onze adviseurs zijn aan deze regionale organisaties verbonden.

KCE Oosterschelderegio, cultuurkwadraat

Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio

KCE Oosterschelderegio is het centrale aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle scholen in de Oosterschelderegio. In opdracht van de zeven Oosterscheldegemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) zet KCE zich in om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te brengen met culturele activiteiten. KCE is uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat.

Website Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio

KEW met labels - medium.png

KEW cultuureducatie & cultuurparticipatie 

KEW werkt in opdracht van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en in samenwerking met organisaties voor onderwijs en kinderopvang, welzijnsorganisaties en cultuuraanbieders aan goede cultuureducatie in scholen en kinderopvangcentra op Walcheren én aan sociaal artistieke projecten in de wijken. KEW is uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat.

Website KeW

logo toonbeeld

Toonbeeld 

Toonbeeld werkt in opdracht van de gemeente Terneuzen en met ondersteuning van de gemeenten Hulst en Sluis aan goed cultuuronderwijs voor leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen. Toonbeeld is uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat.

Website toonbeeld 

Samenwerkingspartners

erfgoed_zeeland_cultuurkwadraat

Erfgoed Zeeland 

Samen met Erfgoed Zeeland richten we ons op de erfgoededucatieve infrastructuur van Zeeland en spelen we in op leervragen van musea. Het erfgoededucatieproject Reizen in de Tijd door Zeeland ontwikkelen en voeren we samen met Erfgoed Zeeland uit.  Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland een nascholingstraject waarbij, in co-creatie met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan educatie binnen de (kleinere) musea.

Website Erfgoed Zeeland

Kinderkunstweek logo

Kinderkunstweek

De samenwerking met Stichting Kinderkunstweek is erop gericht cultuureducatie te verbreden en te verdiepen door: meer bereik van scholen, meer en betere inbedding in scholen, meer focus op lokale partnerschappen met kunstenaars en cultuur aan professionals en doorontwikkeling van digitale middelen.

Website kinderkunstweek 

hz

HZ University of Applied Sciences

Met HZ University of Applied Sciences initiëren en organiseren we professionele leergemeenschappen die HZ faciliteert. De PLG’s hebben tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren.

Website HZ University of Applied Sciences

sport zeeland

SportZeeland

SportZeeland stimuleert dat alle inwoners en bezoekers van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen. Met SportZeeland werken we samen binnen het project ‘Verrijking Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt’ (met meer docenten voor sport & bewegen en kunst & cultuur op Zeeuwse scholen) en we adviseren SportZeeland inzake het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

website sport zeeland 

 

Samenwerkingsverbanden

Logo Raad van 12

Raad van Twaalf

Cultuurkwadraat is vanuit Zeeland aangesloten bij de Raad van Twaalf. Dit is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Alle leden van de Raad van Twaalf werken in hun eigen provincie samen met de culturele sector (professionele instellingen, zelfstandige kunstaanbieders en organisaties voor amateurkunst), met het onderwijs en vaak ook met organisaties op het gebied van welzijn en zorg of het bedrijfsleven én natuurlijk met gemeenten.

Website raad van twaalf 

logo

Kunsten '92

Cultuurkwadraat is ook aangesloten bij Kunsten '92. Dit is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met 400 leden uit alle disciplines: van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem wil Kunsten '92 het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland verstevigen. 

Website Kunsten '92

LKCA logo

LKCA

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Het LKCA is onze landelijke samenwerkingspartner voor tal van cultuurprojecten binnen en buiten school en in zorg en welzijn. Denk aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of de Ondersteuning van Amateurkunsten. Met meer gemeenschappelijke kennis en inzicht vergroten we de impact van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurbeleid.

Website LKCA

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan cultuureducatie? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.