Jaarverslag

Cultuurkwadraat is een provinciale advies- en ondersteuningsorganisatie voor het inzetten van kunst & cultuur in onderwijs en maatschappelijk veld, voor deskundigheidsbevordering hierover, voor versterking van de culturele sector en vernieuwing van cultuurbeleid in Zeeland. We begeleiden regelingen en projecten, ontwikkelen producten, zetten trainingen op en bouwen aan een netwerk. 

We werken samen met culturele organisaties, zelfstandige cultuurprofessionals, onderwijs- en maatschappelijke organisaties en de Zeeuwse overheden. In het bijzonder werken we samen met de regionale centra KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren), Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen) en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. 

Na afloop van ieder jaar laten we zien hoe we hieraan hebben gewerkt, met wie we hieraan hebben samengewerkt en wie er in het verslagjaar aan deelnamen. Aan het begin van het jaar doet Cultuurkwadraat dat met een samenvatting (infographic) en een video. Na goedkeuring van de jaarcijfers volgt een uitgebreider jaarverslag. 

2022

Download hier het vastgestelde Jaarverslag 2022Bekijk hieronder de video waarin Cultuurkwadraat terugblikt op 2022 en de samenvatting van alle regelingen en projecten (infographic met kwantitatieve gegevens). 

Afbeelding
2022 terugblik

Klik hier om de pdf te downloaden.