Bestuur en toezicht

Cultuurkwadraat werkt vanaf de oprichting in april 2017 met een raad-van-toezicht-model. In de raad van toezicht zijn de werkvelden overheid, onderwijs en cultuur vertegenwoordigd. De raad houdt statutair toezicht op de bestuurder van Cultuurkwadraat, Josje de Regt.

Leden raad van toezicht

Per 1 mei 2020 bestaat de raad van toezicht uit voorzitter Klaas Terlage (portefeuille onderwijs), Loes Meeuwisse (portefeuille overheid) en Marco van Vulpen (portefeuille cultuur).

De samenstelling van de raad van toezicht met vermelding van de nevenactiviteiten en het rooster van aftreden van de leden kun je hier downloaden. De leden ontvangen een vacatievergoeding.

Klaas Terlage

"Ik ben sinds april 2017 voorzitter van de raad van toezicht. Ik woon in Spijkenisse, ben getrouwd en we hebben twee dochters.

Afbeelding
Klaas Terlage, raad van toezicht, Cultuurkwadraat

In het dagelijks leven ben ik met zeer veel plezier werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van Scholengroep Pontes, met VO-scholen in Goes (Het Goese Lyceum) en Zierikzee (Pieter Zeeman). Hiervoor heb ik twee jaar gewerkt op het Albeda College in Rotterdam als directeur van de branche Techniek. Daarvoor heb ik twaalf jaar in leidinggevende functies wereldwijd gewerkt voor een Finse multinational in de scheepsbouw toeleverende industrie. Ik ben mijn werkzame leven gestart als marineofficier. Dat ben ik na een opleiding van vijf jaar gedurende veertien jaar geweest. Het onderwijs is dus mijn derde carrière en dat bevalt heel erg goed.

Ik ben door mijn studie en arbeidsverleden voornamelijk zakelijk en technisch gevormd. Dat zal er niet meer uit gaan, ben ik bang. Een voormalige nevenfunctie van mij, in het bestuur van de stichting Campus Cultura, bracht mij echter in contact met de meer creatieve, muzikale en kunstzinnige kant van deze wereld en dan met name in de omgeving van Zierikzee. Vanuit die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met Cultuurkwadraat. Ik vind het interessant meer te leren over de wereld van cultuur en cultuureducatie. Een wereld buiten mijn comfort zone en daardoor intrigerend.

Als toezichthouder geloof ik in een scheiding van operatie en toezicht. Ook ben ik van mening dat toezicht de rol van sparring partner heeft. Voor mij zullen met name het voeren van een degelijk financieel beleid en de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelen de voornaamste aandachtsgebieden zijn. Ik hoop verder dat Cultuurkwadraat komende jaren in staat zal zijn een verbindende rol te spelen op het gebied van cultuureducatie in heel Zeeland. Dat lijkt mij een mooie ambitie."

Loes Meeuwisse

"Ik ben sinds mei 2020 lid van de raad van toezicht. Ik woon in ’s-Heer Hendrikskinderen, ben getrouwd en moeder van twee volwassen zoons.

Afbeelding
Loes Meeuwisse, raad van toezicht, cultuurkwadraat

In het dagelijks leven ben ik burgemeester van de gemeente Noord-Beveland (sinds december 2019), ook wel ‘Eindeloos Eiland’ genoemd. Een gastvrije gemeente waar het goed verblijven is. In de periode 2010-2019 was ik wethouder in Goes. Ik had naast de portefeuilles Financiën & Verkeer en Openbare Ruimte ook de portefeuille Cultuur. Vanaf de verkiezingen van 2018 was ik voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool.

Voor ik wethouder werd, heb ik voor diverse gemeenten gewerkt, in Leiden, Noordwijk, Goes en Dordrecht. Mijn voornaamste werkterrein was Economische Zaken en Grondzaken, ik had in die tijd veel contacten met ondernemers. Ik heb dan ook geleerd dat ondernemers en overheden niet dezelfde taal spreken, ik moest vaak als bruggenbouwer optreden om deze twee werelden met elkaar te verbinden. De rol als bruggenbouwer is ook in de politiek van belang, dus die ervaring komt goed van pas.

Als wethouder in Goes kwam ik in aanraking met de culturele sector. Het is heel verrijkend om de diverse vormen van cultuur te ervaren: muziek, theater, beeldende kunst, literatuur etc.  Er zijn veel vormen van cultuur, en ook veel stichtingen, verenigingen, kleine ondernemingen. Ik heb geprobeerd hier de verbinding tot stand te brengen door ontmoetingen te organiseren. Ook binnen Zeeland kan er meer worden samengewerkt. Ik ben dan ook blij met het initiatief van de Zeeuwse Cultuuragenda.

Omdat ik een warm hart heb voor de cultuur en cultuureducatie in Zeeland, wil ik mij hiervoor inzetten vanuit raad van toezicht van Cultuurkwadraat. Er zijn veel partijen betrokken bij het cultuuronderwijs in Zeeland, en ik draag graag bij aan de verdere ontwikkeling hiervan vanuit mijn ervaring en vooral met veel enthousiasme."

Marco van Vulpen

"Ik ben sinds mei 2020 lid van de raad van toezicht. Ik woon in Doorn, maar ben zowel privé als voor mijn werk veel in Zeeland.

Afbeelding
Marco van Vulpen, raad van toezicht, Cultuurkwadraat

Mijn familie woont nog in Brouwershaven, waar ik ben opgegroeid. Van kinds af aan heb ik veel gezeild en dat doe ik nog steeds, inmiddels vanuit Burghsluis op de Oosterschelde. Met Brouwershaven heb ik een speciale band; in 2018 heb ik met enkele inwoners de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven opgericht en organiseren we met veel plezier cultuur- en erfgoedmanifestaties in dit prachtige stadje.

In het dagelijks leven ben ik partner/senior adviseur Cultuur & Erfgoed bij adviesbureau BMC in Amersfoort. Daar ben ik verantwoordelijk voor een groepje senior adviseurs dat opdrachten uitvoert bij cultuur- en erfgoedinstellingen, op het gebied van organisatie- en verandervraagstukken, visieontwikkeling en interim-management. Ook helpen we overheden bij het ontwikkelen van cultuurbeleid en met conceptontwikkeling van nieuwe culturele voorzieningen. De laatste jaren ben ik zelf vooral actief in de museum- en de erfgoedsector.

In vorige functies was ik onder andere algemeen directeur van de Amersfoortse musea (Museum Flehite, Kunsthal KAdE, Mondriaanhuis, Armandomuseum) en directeur van de provinciale kunst- en erfgoedinstelling van Overijssel (KCO). In Amersfoort ben ik ook een aantal jaren hoofd cultuur geweest, bij de gemeente.

Ik ben opgeleid als neerlandicus en film- en theaterwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Mijn middelbare school heb ik in Zierikzee gevolgd; die school heette toen nog het Professor Pieter Zeeman College.

Ik ben goed ingevoerd in het culturele bestel van de provincie Zeeland. Vanuit de raad van toezicht van Cultuurkwadraat hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan een goed functionerende infrastructuur op het gebied van cultuureducatie."

ANBI

Cultuurkwadraat is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): publicatieplicht ANBI 2023.

Bestuur en toezicht met toepassing van de culturele codes

De stichting Cultuurkwadraat onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie en past deze (waar mogelijk) toe.

Beleidsdocumenten en jaarplannen worden opgesteld in afstemming met de belangrijkste stakeholders. Verantwoording over bestuur en toezicht wordt afgelegd in jaarverslagen, welke op de website worden gepubliceerd. Functies en nevenfuncties van toezichthouders en bestuurder worden gepubliceerd via de website. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur en het eigen functioneren aan de hand van de 8 principes van de Governance Code Cultuur. De bestuurder werkt volgens een bestuursreglement. De statuten van de stichting werden op 1 november 2021 geactualiseerd aan de hand van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Voor het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder volgt de raad van toezicht de Beloningsleidraad directeur-bestuurder van Cultuurconnectie en houdt zich aan de maxima die de WNT stelt. Medewerkers van de uitvoerende cultuurpunten worden beloond volgens de Cao Kunsteducatie. Bij opdrachten aan zelfstandige cultuurprofessionals wordt de Fair Practice Code toegepast.

Meer weten?

De statuten van Cultuurkwadraat

Het bestuursreglement van Cultuurkwadraat

Overzicht van de nevenfuncties van de raad van toezicht