Privacy- en cookieverklaring

Cultuurkwadraat verwerkt slechts bij een beperkt aantal projecten persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we bij die projecten van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij verwerken, verschilt per project. Wij kunnen uw NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens, leeftijd, soms ook foto- en beeldmateriaal van de activiteit of leerdoelen verwerken. Voor activiteiten in opdracht van het onderwijs verwerken wij alleen de naam en leeftijd van de leerlingen. Als uw kind minderjarig is en aan onze activiteiten deelneemt, dan verwerken wij ook uw gegevens als wettelijke vertegenwoordiger.

De meeste gegevens ontvangen we van u bij inschrijving of tijdens een cursus. Foto- en beeldmateriaal van workshops of optredens maken wij zelf.
Wilt u een overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?

De verwerking van de gegevens doen wij ter uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie of onderwijsinstelling. Uw gegevens gebruiken wij voor de administratie en om u te informeren over onze activiteiten. Foto’s en beeldmateriaal van de activiteiten gebruiken wij voor publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld foto’s van een optreden of cursus op social media, onze website en andere publicaties. Tot slot gebruiken wij de gegevens om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en andere aan onze algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
  • Wij verwijderen uw persoonsgegevens voordat er twee jaar zijn verstreken na onze dienstverlening.
  • Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zoals de docenten). Wij maken dan afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derden partijen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Cultuurkwadraat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar (daarna vragen we je opnieuw toestemming of we je gegevens mogen bewaren om je te kunnen blijven benaderen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Cultuurkwadraat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cultuurkwadraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookieverklaring

Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Cultuurkwadraat gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, met als doel om het navigeren in de website eenvoudiger te maken. Zo kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze website daardoor verbeteren en zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van de gratis dienst van Google, Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit geeft ons ook een beeld van het gebruik van de website, om te zien hoe wij de site kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uiteraard bent u altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

Gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of LinkedIn
Ook is het mogelijk om bepaalde informatie van de website te delen via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en respectievelijk LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Uiteraard bent u altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? U kunt cookies direct in uw browser uitzetten. Op de website van de consumentenbond vindt u per browser een stappenplan om uw cookies uit te zetten.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen richten aan: info@cultuurkwadraat.nl.

Voor de verwerking van foto- en beeldmateriaal in het bijzonder, zijn uw rechten als volgt. Het is meestal niet mogelijk om toestemming voor de publicatie te vragen. Als u bezwaar heeft herkenbaar in beeld te worden gebracht, kunt u dat de fotograaf aangeven. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw privacy. Voorafgaand aan de publicatie van beeldmateriaal van cursisten jonger dan 16 jaar proberen wij ons wel zo goed mogelijk te verzekeren van de toestemming van de ouder(s) of voogd van de leerlingen. Mocht u niet instemmen met een publicatie dan kunt u ons altijd verzoeken om verwijdering van de publicatie.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

Kuiperspoort 12
4331 GS Middelburg
T. 01 18 41 49 28
E. info@cultuurkwadraat.nl