Cultuureducatie

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen zich tot creatieve en kritische volwassenen. Dat is wat wij willen voor alle kinderen en jongeren in Zeeland. Basisscholen maken al jaren gebruik van kunst- en cultuurmenu’s van de centra voor cultuureducatie. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, organiseren we voor zowel het po als het vo voorwaarden voor verbetering en creëren we voor scholen en cultuurprofessionals kansen voor deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking.

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Zeeuwse leerlingen. Dat is waar Cultuurkwadraat en de regionale centra voor cultuureducatie het onderwijs, de kinderopvang en het culturele veld bij ondersteunen. Doe je mee? Want juist samen ontwikkelen we cultuureducatie die verwondert, de zintuigen stimuleert en de verbeeldingskracht activeert.

Cultuurkwadraat CmK

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3)
Zeeuws programma voor instappers en doorpakkers

Maak kennis met het programma 'Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering', waarmee iedereen (onderwijs, kinderopvang en culturele veld) die zich inzet voor leerlingen zich (verder) kan ontwikkelen tot een professional in cultuureducatie. 

Op de volgende pagina schetsen we de mogelijkheden van het vierjarige programma, dat in co-creatie met het onderwijs en het culturele veld tot stand is gekomen.

Lees verder

Anita Pijpelink mee met De Cultuurbus

De Cultuurbus
Brengt jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring

Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. 

De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je ook buiten de provinciegrenzen. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling.

Lees verder

Wat betekent mentale verwondering voor het Zeeuwse onderwijs?

Je bent ergens door verrast, je bent verwonderd! Dat gevoel prikkelt en stimuleert je om meer te willen weten of ervaren. Hoe komt verwondering tot stand en welk gevoel het teweeg kan brengen? Hoe kan cultuureducatie verwondering stimuleren? 

Reizen in de Tijd door Zeeland, Zeeuws Maritiem Muzeeum, Cultuurkwadraat, cultuureducatie

Reizen in de Tijd door Zeeland 
Eerste doorlopende leerlijn erfgoededucatie in Zeeland

Een goed gevulde snoepkast waar het onderwijs gemakkelijk uit kan putten zou je denken. Maar, dat is niet helemaal waar. In de afgelopen jaren is gebleken dat het aanbod van erfgoed en de vraag vanuit het onderwijs niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Daarom hebben Cultuurkwadraat, Erfgoed Zeeland, de drie regionale cultuureducatiebureaus en de vijf thema musea de handen ineengeslagen.

De komende jaren gaan deze partners, samen met vijf Zeeuwse basisscholen werken aan de eerste doorlopende leerlijn op het gebied van erfgoededucatie in Zeeland. 

Lees verder

 

Wat betekent praktische verwondering voor het Zeeuwse onderwijs?

Het gevoel van verwondering, daar gaat het wat ons betreft om in het cultuuronderwijs. Maar, wat gebeurt er dan in de praktijk? Welk beeld hebben leerkrachten, leerlingen en de cultuursector bij het thema 'verwondering'?

filmhub foto

Filmhub Zuid
Eerste hulp bij filmeducatie

Filmhub Zuid is hét knooppunt voor film- en beeldeducatie in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Samen met onze partners willen we alle leerlingen - van jong tot oud - in de regio laten kennismaken met de rijkdom en de magie van bewegend beeld.

Lees verder

Tweede inspiratiedag cultuuronderwijs

Cultuurkwadraat ondersteunt het onderwijs, kinderopvang en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie.

Cultuuracademie

Cultuurkwadraat, Kinderkunstweek

Wil jij cultuureducatie bij jou op school een boost geven? Laat je inspireren door de ervaringen van collega’s!

Inspiratiepagina

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan cultuureducatie? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Contact

Ben je geïnteresseerd in Cultuurkwadraat of wil je meer weten? We vertellen je graag meer over de ondersteuning van kunst & cultuur Zeeland!