CultuurCompagnon

Cultuurparticipatie in de praktijk: Creatieve nieuwkomers ontdekken de Zeeuwse kunst- en cultuursector met lokale cultuurprofessionals 

Cultuurparticipatie door nieuwkomers en cultuurprofessionals bij elkaar te brengen 

Met het project CultuurCompagnon brengen we nieuwkomers in contact met de Zeeuwse cultuursector. Door nieuwkomers met artistieke aspiraties te koppelen aan Zeeuwse cultuurprofessionals zoals kunstenaars en dichters, dansers en muzikanten, verkleinen we de kloof en bevorderen we cultuurparticipatie. Met het project hebben we een tiental koppels bij elkaar gebracht, bestaande uit een nieuwkomer een cultuurprofessional.

Hazem Alhaj Ahmad en Aschwin van den Abeele

Cultuur in verbondenheid

Het idee voor het project is ontstaan in Het Pennywafelhuis, een community art project in Middelburg waar mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

Tijdens een activiteit met de titel 'Vrijheid in verbondenheid' ging Aschwin van den Abeele, de stadsdichter van Middelburg, in gesprek met Hazem Alhaj Ahmad die op dat moment bij het Pennywafelhuis werkte als vrijwilliger. Hazem Alhaj Ahmad was als vluchteling vanuit Syrië in Zeeland terechtgekomen en schreef zelf ook gedichten. Het gesprek heeft geleid tot het gedicht 'Ik ben van Al - Jahra, ik ben van Zeeland' wat beide dichters samen hebben geschreven.

Deze co-creatie smaakte naar meer, en samen met Cultuurkwadraat is er een vervolg bedacht wat de naam CultuurCompagnon heeft gekregen: Cultuur in verbondenheid. 

Het wegnemen van drempels  

Het doel van CultuurCompagnon is om cultuurparticipatie onder de inwoners en specifiek in dit project nieuwkomers in Zeeland, te vergroten.

Door nieuwkomers aan Zeeuwse creatieven te koppelen hopen we drempels weg te nemen en de mogelijkheden tot participatie te vergroten. De compagnons kunnen de nieuwkomers introduceren in de cultuursector zodat ze makkelijker hun weg kunnen vinden. Daarnaast kan het samen optrekken met een gelijkgestemde een stimulans zijn voor beiden om zich artistiek te ontplooien. En wie weet kan het zelfs resulteren in gezamenlijke projecten en werk, zoals ook het geval was bij Aschwin van den Abeele en Hazem Alhaj Ahmad. 

 

Een jaar vol culturele uitwisseling  

Het project CultuurCompagnon is een samenwerkingsproject van Cultuurkwadraat met Vluchtelingenwerk, KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld en KEW, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

We zijn gestart in september 2023 en de resultaten zullen in het najaar van 2024 worden gepresenteerd op een van de vele prachtige Zeeuwse culturele evenementen.

Contact

Wil je meer informatie over CultuurCompagnon? Neem dan contact op met de adviseur bij het cultuureducatiecentrum in jouw regio:

Anouk van Geffen, adviseur bij Cultuurkwadraat. 

a.vangeffen@cultuurkwadraat.nl | 06-26468896

Olga Knetsch, Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen)

o.knetsch@toonbeeld.nl 

Otto Harms, KCE Oosterschelderegio (Oosterschelderegio) 

o.harms@muziekschoolzeeland.nl

Auke van Laar, KEW (Walcheren)