Cultuuracademie

Aan de basis van cultuureducatie, -participatie en -versterking ligt de deskundigheid van icc’ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, cultuurprofessionals, vrijwilligers, educatiemedewerkers, beleidsmedewerkers en welzijnswerkers. Om kennis en kunde te faciliteren, biedt Cultuurkwadraat diverse scholingsmogelijkheden via de Cultuuracademie. Leer mee in een PLG die we samen met HZ University of Applied Sciences organiseren, bezoek onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten of volg een van de cursussen of workshops.

Wat is de Cultuuracademie?

Kunst & cultuur krijgen een steeds belangrijkere plek in de Zeeuwse samenleving. Cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurversterking zijn belangrijk voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardig, zorgen voor diversiteit en verbinding, bevorderen de gezondheid en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Een grote rol, om bovenstaande te bereiken, is weggelegd voor de professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de domeinen cultuureducatie, -participatie en -versterking.

Lees meer

LinC Brabant

LinC ZeeBra

In september 2023 start de opleiding Leiderschap in Cultuur Zeeland & Brabant (afgekort: LinC ZeeBra). LinC ZeeBra is er voor culturele leiders die willen werken aan hun leiderschap, visie en innovatieve vermogen. 

Meer informatie

Scholingsprogramma Cultuuracademie

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met adviseur Carien Borst (06-83021402).