C2-academie

Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en van cultuurprofessionals. Om kennis en kunde te faciliteren, biedt Cultuurkwadraat diverse scholingsmogelijkheden via de C2-academie. Leer mee in een PLG die we samen met HZ University of Applied Sciences organiseren, bezoek onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten of volg een van de cursussen of workshops.

Medio juli 2022 wordt het C2-academie scholingsprogramma voor 2022-2023 bekend gemaakt. Je kunt nu al aanmelden voor de basistraining icc en post-hbo vakspecialist muziek

interne cultuurcoördinator, cultuureducatie, icc, cultuurkwadraat

Basistraining interne cultuurcoördinator (icc)

Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de icc-cursus. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je onder meer ingrediënten aangereikt voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan of een update van het bestaande cultuurbeleidsplan op school.

Meer informatie & inschrijven 

Schooljaar 2022-2023 start de basistraining interne cultuurcoördinator op 12 oktober. Meer informatie of direct inschrijven? Klik dan op de volgende link. 

Meer informatie

Verdiepingsbijeenkomst Monique Braat, Cultuurkwadraat

Actief verdiepen

Tijdens onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten staat steeds een ander thema centraal. De keuze van de thema's bepalen we op basis van vragen vanuit het onderwijs. Gastdocenten, gespecialiseerd in het onderwerp, zetten jullie aan het denken en aan het werk. 

Afgelopen schooljaar gingen we dieper in op onder meer muziek en creativiteit met respectievelijk muziekpedagoog Suzan Lutke en cultuurcoach Karin Kotte.

Meer informatie & inschrijven 

Op dit moment staan er geen verdiepingsbijeenkomsten gepland. Houd de pagina of de nieuwsbrief in de gaten voor aankomende verdiepingsbijeenkomsten. 

PLG Cultuureducatie Cultuurkwadraat

Leer mee in een PLG

In een professionele leergemeenschap (PLG) leer je samen met andere leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten en pabo-studenten door te delen. Wil je aan de slag met een persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Binnen een PLG doe je samen, onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct - in de klas - toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

Meer informatie & inschrijven 

Zodra er een nieuwe PLG start wordt de datum hier bekend gemaakt. 

Meer Informatie

Praktijkgerichte scholing

Het kenmerk van onze scholing is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het op maat maken van de cursussen en workshops. Alle trainers werken direct samen met scholen, cultuurprofessionals en culturele instellingen om hun trainingen zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

In onderstaand overzicht vind je trainingen voor leerkrachten (individueel en in teamverband), icc'ers, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, docenten, educatiemedewerkers en cultuurprofessionals. Laat je inspireren door het aanbod en neem contact op als je maatwerkwensen hebt.