Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Sinds juni 2021 kunnen cultuurprofessionals en culturele organisaties in Zeeland een subsidieaanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Samen in Zee. Een volgende tender zal in het voorjaar van 2022 worden opengesteld.

De coronapandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel culturele organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

 

samen in zee

Tien projecten gehonoreerd in oktober 2021

 

Design-research erfgoedkeuken Schelde Delta Foodcurators

De Badgasten Stichting Badhuis Middelburg  

Hoogtij Festival 2022   Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Groede 

De Baaierd Stichting Rimpelingen   

Zomermuziek Zeeland Zeeuwse Concertzaal   

Popmonument Middelburg/Veere  SWM       

Bos-Grens Stichting HRINS                       

Waterkaravaan  Stichting 'Door de Wind'        

Zeeland Schrijft Schrijfvrijer                              

Smaak van de kustgeschiedenis  Stichting Delta Cultureel           

 

Lees meer informatie in het nieuwsbericht en op de website van de Provincie Zeeland.

audience

Wat is Samen in Zee?
De regeling Samen in Zee wordt georganiseerd door de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten. De aanvraag lever je in via het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Ook Cultuurkwadraat is betrokken bij de regeling. Hier kun je terecht voor je begeleiding en advies tijdens de aanvraagprocedure.

Lees verder

logo

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder

vrijwilligers

Leden adviescommissie Samen in Zee 

De adviescommissie bestaande uit vijf leden, beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd.

Lees verder