Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Binnen de regeling Samen in Zee is in 2022 opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. De aanvraagperiode van de tweede tender van de regeling Samen in Zee liep tot en met 16 september 2022. Op 8 december 2022 is bekendgemaakt welke projecten in de tweede ronde subsidie hebben ontvangen.


Lees hier welke Samen in Zee-projecten

op 8 december 2022 subsidie toegekend hebben gekregen.


Een initiatief van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten

Binnen de regeling Samen in Zee is in 2022 opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. In totaal is 450.000 euro beschikbaar. De tweede openstellingsperiode liep van 17 juni t/m 16 september 2022.

siz meerkleuren

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder

audience

Wat is Samen in Zee?
De regeling Samen in Zee wordt georganiseerd door de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten. De aanvraag lever je in via het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Ook Cultuurkwadraat is betrokken bij de regeling. Hier kun je terecht voor je begeleiding en advies tijdens de aanvraagprocedure.

Lees verder

samen in zee logo

Leden adviescommissie Samen in Zee 

De adviescommissie bestaande uit vijf leden, beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd. 

Lees verder 

Danser op het podium

De Samen in Zee-projecten van 2021 

Na de eerste aanvraagperiode van Samen in Zee, in 2021, zijn tien projecten met een subsidie gehonoreerd. Welke projecten zijn dat? 

Lees verder