Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

De tweede tender van de regeling Samen in Zee wordt op 17 juni 2022 opengesteld! De aanvraagperiode loopt tot en met 16 september 2022.

Binnen de regeling Samen in Zee is in 2022 opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. In totaal is 450.000 euro beschikbaar. De tweede openstellingsperiode duurt van 17 juni t/m 16 september 2022.

 

scholing

6 en 13 juli: training projectplan schrijven en fondsenwerving

Speciaal voor culturele organisaties en zelfstandige cultuurprofessionals die overwegen een aanvraag bij Samen in Zee in te dienen organiseert Cultuurkwadraat een training in het schrijven van je eigen projectplan, opstellen begroting en fondsenwerving. De training bestaat uit twee bijeenkomsten (van elk 3,5 uur) met een week ertussen om een aan eigen concept projectplan te werken.

Meer informatie en aanmelden

siz meerkleuren

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder

audience

Wat is Samen in Zee?
De regeling Samen in Zee wordt georganiseerd door de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten. De aanvraag lever je in via het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Ook Cultuurkwadraat is betrokken bij de regeling. Hier kun je terecht voor je begeleiding en advies tijdens de aanvraagprocedure.

Lees verder

samen in zee logo

Leden adviescommissie Samen in Zee 

De adviescommissie bestaande uit vijf leden, beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd. 

Lees verder 

brug

De Samen in Zee-projecten van 2021 

Na de eerste aanvraagperiode van Samen in Zee, in 2021, zijn tien projecten met een subsidie gehonoreerd. Welke projecten zijn dat? 

Lees verder