Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

De regeling Samen in Zee is een impulsregeling voor de cultuursector, georganiseerd door de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten. De aanvraag lever je in via het subsidieloket van de Provincie Zeeland. Cultuurkwadraat is betrokken bij de regeling. Hier kun je terecht voor je begeleiding en advies tijdens de aanvraagprocedure.

Huidige situatie
Momenteel (2023) overleggen de Provincie en de Zeeuwse gemeenten over een derde ronde, die eind 2023 zal moeten ingaan. Houdt berichtgeving over de openstelling op deze website in de gaten.

Lees verder

siz meerkleuren

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder

samen in zee logo

Leden adviescommissie Samen in Zee 

De adviescommissie bestaande uit vijf leden, beoordeelt de aanvraag op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd. 

Lees verder 

NDT x Grote Kerk Veere

De Samen in Zee-projecten van 2022 

Tijdens de tweede ronde van Samen in Zee werden 25 voorstellen ingediend. Daarvan werden er 15 gehonoreerd. Welke projecten zijn dat?

lees VERDER     

Danser op het podium

De Samen in Zee-projecten van 2021 

Na de eerste aanvraagperiode van Samen in Zee, in 2021, zijn tien projecten met een subsidie gehonoreerd. Welke projecten zijn dat? 

Lees verder