Kunstprofessional in de klas

Kunst, cultuur en creativiteit in de klas; jij weet dat scholen niet zonder kunnen. Na deze cursus heb jij alle pedagogische en didactische tools in handen om een inspirerende culturele activiteit te begeleiden.

Wil jij als (autodidactische) kunstprofessional aan de slag in het primair onderwijs of kinderopvang? Of mogelijk ben je al actief als (autodidactische) kunstprofessional en wil je graag slagvaardiger te werk gaan om jouw culturele activiteiten, workshops of programma's te ontwikkelen en uit te voeren? Dan is de training 'Kunstprofessional in de klas' iets voor jou! 
 

Onderwerpen die in de opleiding aan bod kunnen komen:

Didactiek voor het werken met diverse groepen

 • De didactiek van een workshop
 • Werkvormen in de klas
 • Aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen
 • De opzet van een creatieve workshop

Pedagogisch didactisch handelen

 • Pedagogische tact
 • Houding voor de klas
 • Orde houden in de klas
 • Inclusie
 • Aansluiten op de belevingswereld van kinderen
 • Samenwerking met de leerkracht
 • Filosoferen en reflecteren met kinderen
 • Reflecteren (kernreflectie)

Coachen en co-teaching

 • Co-teaching / leren van elkaar
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Relatie opbouwen met het team / communiceren

Vakoverstijgend werken

 • Inspelen op de vraag van een school
 • Thematisch werken
 • Vakintegratie: hoe doe je dat?

Programma

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomen kennen een vaste opbouw en elke les heeft een een thema. 

 • Praktijkdeel: tijdens het praktijkdeel wordt een casus gepresenteerd uit de praktijk gericht op het thema van die bijeenkomst. Samen wordt er vanuit kennis van de deelnemers gepraat over mogelijke oplossingen
 • Informatiedeel: Tijdens het informatiedeel wordt theorie behandeld aansluitend bij het thema
 • Verwerkingsdeel: deelnemers gaan aan de slag vanuit de theorie met een opdracht; intervisie op uitgevoerde activiteiten
 • Afsluiting: vanuit het thema wordt een koppeling gemaakt met de praktijk
 • Onderzoek: de deelnemer voert in de praktijk een actieonderzoek uit waarbij theorieën die besproken en bestudeerd zijn  worden uitgevoerd en gekeken is wat werkt. Tijdens de bijeenkomsten is hier aandacht voor.

Belangrijk voor deelname aan de cursus

 • Een plek in het basisonderwijs waar binnen het studiejaar opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
 • Belangstellenden nemen deel aan een intakegesprek, waarbij de motivatie en verwachtingen aan bod komen om de cursus zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de deelnemers.

Certificering

Na afloop ontvang je een certificaat uitgegeven door HZ University of Applied Sciences en Cultuurkwadraat. 

cultuurbus zeeland

Specificaties

Doelgroep
Cultuurprofessionals
Trainer
Anita Koopman-Fraanje - HZ University of Applied Sciences
Thema
De trainingen vinden plaats bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen
Categorie
Training
Data
8 vrijdagen: 1 november en 13 december 2024, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 23 mei en 20 juni 2025 (data onder voorbehoud)
Duur
9:30 - 12:30 uur
Prijs
de training wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er zijn daarom geen kosten aan deelname verbonden

Peter Wisse - cultuurprofessional muziek

In 2018 begon ik als bandcoach bij Podium Z, waar ik kinderen van 10-18 jaar begeleidde bij het voorbereiden van optredens. Hoewel ik ervaring had in muziek, miste ik pedagogische vaardigheden. Na enkele edities van Podium Z merkte ik dat ik op didactisch vlak moeite had. Toen ik hoorde van de gratis cursus "Kunstprofessional in de Klas", zag ik een kans om mijn coaching te verbeteren. De cursus heeft me geholpen om theorie in de praktijk toe te passen en mijn plezier in het werk voor Podium Z te vergroten. Ik ben Cultuurkwadraat dankbaar voor deze kans.

Aanmeldformulier