Filmhub Zuid

Filmhub Zuid is hét knooppunt voor film- en beeldeducatie in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Samen met onze partners willen we alle leerlingen - van jong tot oud - in de regio laten kennismaken met de rijkdom en de magie van bewegend beeld.

 

filmhub foto

Wat is de Filmhub?

De filmhubs zijn knooppunten in de regio, waarin provinciale en lokale partners samenwerken aan filmeducatie. Leraren en cultuurprofessionals kunnen hier terecht voor vragen, bemiddeling, deskundigheidsbevordering, inspiratie en onderzoek. Eerste hulp bij filmeducatie, dus!

Waarom filmeducatie?

  • we leven in een beeldcultuur, film is overal om ons heen en niet meer weg te denken
  • leerlingen gebruiken en kijken dagelijks vele (soorten) film
  • leraren gebruiken óók dagelijks film in hun lessen
  • maar op school en in opleidingen relatief weinig aandacht voor filmeductaie, niet verplicht, en niemand leert bewust omgaan met film
logo Filmhub Zuid

Filmhub Zuid

Filmhub Zuid geeft je advies over films in de klas, uitstapjes naar het filmtheater, of het boeken van een toffe filmeducatieve workshop of activiteit. Check ook zeker onze website voor meer informatie. Vanaf 1 september 2021 wordt ook Zeeland via Cultuurkwadraat vertegenwoordigd in Filmhub Zuid met met een consulent.

De aan de Filmhub Zuid verbonden provinciale/regionale consulenten vervullen een verbindende rol tussen vraag en aanbod op het gebied van filmeducatie in hun provincie/regio. Ze geven advies op maat en begeleiding op het gebied van filmeducatie en zorgen ervoor dat filmeducatie een vaste plek in het onderwijs (po & vo) krijgt. Ook werken zij aan deskundigheidsbevordering voor (aankomende) docenten.

De samenwerkingpartners van Filmhub Zuid

De provinciale filmorganisaties verbonden aan de Filmhub Zuid zijn Lumière (Limburg), Natlab (Noord-Brabant) en Film by the Sea (Zeeland). Vanwege de krachtenbundeling van cultuureducatie in Zeeland bij Cultuurkwadraat is het consulentschap van de Filmhub Zuid in Zeeland ondergebracht bij Cultuurkwadraat.

De werkzaamheden van de filmconsulent vinden plaats in goede afstemming met Filmhub Zuid en specifiek Film by the Sea. Er zal in Zeeland worden samengewerkt met Filmalot en de filmtheaters CineCity (Vlissingen en Terneuzen), Cinema Middelburg, Podium ’t Beest (Goes), fiZi (Zierikzee) en Ledeltheater (Oostburg).

Melissa Vos

Neem contact op met onze adviseur

Wil je meer weten over wat de Zeeuwse tak van Filmhub Zuid voor je kan betekenen?

Mail naar filmeducatie@cultuurkwadraat.nl of bel naar Melissa Vos (0118-420303 / 06-20901329).