Zeeland Cultuur + Fonds Voucher

Update oktober 2023: onderstaande werkzaamheden van Cultuurkwadraat zijn tijdelijk opgeschort. De Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat zijn in nadere afstemming over de (wijze van) opdrachtverstrekking vanuit de Provincie. Cultuurkwadraat hoopt de werkzaamheden spoedig te hervatten.

 Deze voucher geeft recht op acht uur advies en begeleiding van een fondsenwerver.

Afbeelding
logo_zeeland_cultuur_fonds_voucher

Door deze voucher te bekostigen wil de Provincie Zeeland het financieringsproces van culturele projecten zo makkelijk mogelijk maken. In opdracht van de provincie voert Cultuurkwadraat het project uit. Samen willen we ervoor zorgen dat Zeeuwse culturele projecten een grotere kans maken om uitgevoerd te worden en werken we aan een inspirerende en bloeiende cultuursector in Zeeland.

Cultuurkwadraat heeft een netwerk van fondsenwervers met verschillende achtergronden en expertisegebieden. Zo maken we de juiste match tussen de aanvrager en de fondsenwerver. De eerste vouchers zijn inmiddels uitgereikt aan Paul de Ruiter van Stichting VirusgrafiekMaurits Portier van MuziekPodium Zeeland en Elleke Overbeke van De Burghse Schoole.

Afbeelding
Virusgrafiek en Burghse Schoole

Stichting VirusGrafiek en de Burghse Schoole

Vraag & antwoord

Eén voucher geeft recht op acht uur advies en begeleiding van een fondsenwerver. De aanvrager overlegt met de fondsenwerver hoe deze uren het beste verdeeld kunnen worden.

Ja, op basis van het aanvraagformulier bepalen Cultuurkwadraat-adviseurs hoe omvangrijk de aanvraag is en of daar één of meerdere vouchers voor nodig zijn.

Om een voucher te ontvangen, vul je het aanvraagformulier in. Dan wordt beoordeeld of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

De voucher is toegankelijk voor zoveel mogelijk culturele partijen: zelfstandige cultuurprofessionals (en samenwerkingsverbanden van zzp’ers), culturele organisaties en informele amateurkunst (bijv. bands). Een juridische/zakelijke status, zoals een KvK-nummer, is niet noodzakelijk. Als zzp’ers met elkaar samenwerken, is het wél van belang dat hun samenwerking op de een of andere wijze is vastgelegd.

De voucher moet in 2023 worden ingezet.

❖ De aanvrager of de organisatie is cultureel actief in Zeeland 

❖ Beoefent cultuur in de breedste zin van het woord (alle kunstdisciplines en
cultureel erfgoed)

Binnen twee tot vier weken ontvangt men bericht of er één of meerdere vouchers worden toegekend en zo ja, op welke termijn deze in werking kunnen worden gezet.

We streven naar één maand na afgifte van de voucher, maar dat hangt samen met het soort aanvraag en de toegewezen fondsenwerver.

Nee; het kan gaan om een aanvraag voor subsidiebegeleiding met het oog op een concreet project, maar ook om een aanvraag om meer inzicht te krijgen in de vorm die je organisatie of cultureel initiatief moet hebben om voor subsidie in aanmerking te komen (bijv. of je een ANBI-status nodig hebt). Je kunt ook een scan aanvragen
waarbij wordt gekeken hoe 'subsidieproof' het projectplan of de organisatie is.

Ja, dit kun je aangeven op het aanvraagformulier.

Van de aanvrager wordt verwacht dat deze een korte verantwoording over de besteding van de voucher aflegt.

Door de Provincie Zeeland.