Vliegende Brigade

Update oktober 2023: onderstaande werkzaamheden van Cultuurkwadraat zijn tijdelijk opgeschort. De Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat zijn in nadere afstemming over de (wijze van) opdrachtverstrekking vanuit de Provincie. Cultuurkwadraat hoopt de werkzaamheden in november te hervatten.

Nieuw in Zeeland: een Vliegende Brigade om de Zeeuwse cultuursector te versterken. Oproep aan zelfstandige cultuurorganisatoren: sluit je aan (zie hieronder)!

Een nieuwe generatie culturele leiders

Met de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 wil de Provincie Zeeland investeren in het versterken van het opleidings- en beroepsklimaat van de cultuursector, gericht op de verdere professionalisering van het veld. Zowel door het creëren van startersplekken als het bundelen van kennis op het gebied van de arbeidsmarktvraagstukken, de loopbaanontwikkeling van de sector, gericht op de vorming van een nieuwe generatie culturele leiders voor musea, podia, festivals en andere culturele organisaties.

De Provincie Zeeland heeft voor de ontwikkeling hiervan Cultuurkwadraat benaderd. Een eerste opdracht is verstrekt middels het op 20 december 2022 door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld Uitvoeringsprogramma Cultuur 2023.

Eerste verzoeken vanuit de Zeeuwse cultuursector

Om verkenning te doen naar de ontwikkelplekken op artistiek- of zakelijk vlak om de infrastructuur van de cultuurregio toekomstgericht te versterken, voert Cultuurkwadraat in 2023 enkele pilots uit in de vorm van ‘vliegende brigades’ ter ondersteuning van specifieke werkgebieden binnen het Zeeuwse cultuurveld. De eerste twee beoogde werkgebieden betreffen:

  • Organisatietalenten (musea, podia, festivals);
  • Educatietalenten (musea, festivals, e.d.).

Voor het eerste werkgebied is Cultuurkwadraat benaderd door enkele festivals, met een grote urgentie bij het festival EEF. Voor het tweede is Cultuurkwadraat benaderd door Film by the Sea.

Vliegende Brigade

Cultuurkwadraat heeft inmiddels voor de versterking in professionalisering van organisaties een vliegende brigade in opbouw dat als productieteam in 2023 op enkele plekken bijstand kan verlenen, daarbij met urgentie voor het Eindeloos Eiland Festival op Noord-Beveland.                                                                         

Bij EEF zullen a.d.h.v. de ondersteuning in vier “organisatie-P’s”, te weten Programmering, Productie, Personeel, Publiciteit/PR, bij de editie 2023 draaiboeken voor 2024 worden opgeleverd. Voor coaching van het productieteam is Nico Out, zelfstandig organisator en inspirator (onder meer Kunstenfestival Aardenburg en Vrijheidsboulevard in Vlissingen) vanuit zijn bedrijf ‘Het verschil maken’ aangetrokken. De kern van de vliegende brigade/productieteam EEF bestaat uit:

  • Personeel (vrijwilligers) / Productie: Naomi Oranje uit Goes (organisator van kunstprojecten, regiocoördinator Popsport)
  • Publiciteit / PR: Jorine Heijboer uit Vlissingen (eventmanager  en communicatiespecialist; was eerder verbonden aan Film by the Sea) 
  • Programmering / bijstand Productie: Bart Gabriëlse uit Middelburg (werkzaam als programmeur bij diverse podia in Zeeland en Pop aan Zee; heeft in het verleden ook al voor EEF geprogrammeerd)
  • Personeel (vrijwilligers) / Productie: Auke van Laar uit Middelburg (eventcoördinator en vrijwilligerscoördinator, onder meer voor PopMonument)  

Afbeelding
Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade, van links naar rechts: Auke van Laar, Naomi Oranje, Bart Gabriëlse, Jorine Heijboer

Aansluiting bij rapportage Zeeuwse Stroom

Na afloop van de pilot wordt in samenspraak met de leden van de vliegende brigade door de coach een verslag met aanbevelingen t.b.v. de festivalsector in Zeeland opgesteld. De pilot zal ook nauw aansluiten bij de aanbevelingen van Bureau &MAES, ‘ZEEUWSE STROOM - Naar een Zeeuws ecosysteem voor podia en festivals’, dat in januari 2023 werd aangeboden aan de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en het Overleg Zeeuwse Podia over de provinciale ambitie ‘de basis op orde’ voor podia en festivals in Zeeland. Ook daarin wordt aanbevolen van talentontwikkeling een regionale prioriteit te maken. En goed netwerk van nieuwe Zeeuwse organisatoren en coördinatoren verstevigt het ecosysteem voor de festivals in de hele provincie.                                    

Eindeloos Eiland Festival

Gestart in 2014 is dit festival in de loop der jaren een begrip geworden in heel Zeeland en ver daarbuiten. EEF is aantrekkelijk door de unieke combinatie van diverse muziekstijlen, bijzondere voorstellingen, spannende kinderactiviteiten, natuurlijke belevingen, lekker en eerlijk eten & drinken. Kenmerkend voor EEF zijn vriendelijkheid, kleinschaligheid, diversiteit, openheid, ongedwongen spontaniteit, meedoen, niks doen, genieten, gezond zijn.

EEF is in omvang, maar vooral in organisatiebelasting in de afgelopen jaren sterk uitgegroeid. Tegelijk is binnen de organisatievorm de “ongedwongen spontaniteit” gebleven. Enerzijds siert dat de organisatie, anderzijds is gebleken dat de editie 2022 over de grens van de eigen capaciteit is gegaan. Door persoonlijke omstandigheden is de bestuurlijke slagkracht sinds editie 2022 sterk verminderd. De voorbereidingen voor de editie 2023 zijn inmiddels gestart, maar kunnen niet op de sterkte worden ingezet, die voorjaar 2023, enkele maanden vóór uitvoering van het festival, noodzakelijk is.

Het bestuur van de stichting Eindeloos Eiland Festival heeft daarom in maart 2023 de ondersteuning van de Vliegende Brigade van Cultuurkwadraat ingeroepen. Dit is voor Cultuurkwadraat en het betreffende productieteam een goede pilot om:                                                                                                                                      

  • Festival EEF in het lastige organisatiejaar 2023 te ondersteunen in de organisatie, om voor het weekend van 23-25 juni 2023 tot een verantwoord basisfestival te komen;                                                          
  • Vanuit de ondersteuning bij productie, programmering, personeel en publiciteit/pr voor EEF 2023 te komen tot de oplevering van werkbare draaiboeken voor de edities 2024 en verder;                                                             
  • Vanuit de persoonlijke ontwikkeling van de leden van het productieteam te kijken waar hun krachten, beperkingen, ontwikkelpunten, e.d. als organisator/coördinator liggen.                                                                                                

Hiertoe zullen zij vanuit Cultuurkwadraat door een coach worden begeleid.

Oproep

Bij een presentatie van de Vliegende Brigade aan het Overleg Zeeuwse Podia in april 2023 bleek dat er bij meerdere festivals en podia belangstelling is voor de inzet van de Vliegende Brigade. Na de evaluatie van de pilot bij EEF worden nieuwe werkplekken voor de Vliegende Brigade onderzocht. Cultuurkwadraat bouwt daarom graag een netwerk op van zelfstandige cultuurorganisatoren en cultuureducatoren in Zeeland.

Ben jij zo’n zelfstandige (startende) professional (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en wil jij lid worden van de Vliegende Brigade? Stuur dan je CV naar info@cultuurkwadraat.nl en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.