Nieuwe impulsen voor amateurkunsten in Zeeland

8 jun 2023 — Afgelopen dagen kwamen in Axel (6 juni) en Kloetinge (7 juni) bij elkaar zo’n 75 mensen bijeen om te spreken over de toekomst van de amateurkunsten in Zeeland. Aanleiding hiervoor was het op handen zijnde Nationaal Akkoord Amateurkunst, dat in 2025 van kracht moet gaan en de subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie in aanloop hiernaar.

Bijeenkomst

Cultuurkwadraat belegde de beide avondbijeenkomsten in samenwerking met de cultuurpunten KEW Cultuurverbinding (Walcheren), KCE Oosterschelderegio en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen). Medewerking aan beide avonden werd verleend door Johan en Nienke Boonekamp van De Creatie Krachtcentrale. De avonden werden zowel door vertegenwoordigers van lokale en regionale amateurkunstverenigingen als beleidsmedewerkers van de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten bezocht. 

 

De bijeenkomsten gingen van start met drie bijzondere presentaties van amateurkunst in Zeeland. In Axel toonde het Middelburgs Theater een scène uit de voorstelling ‘De Vader’, waarvoor momenteel wordt gerepeteerd (première op 30 september). Het theaterstuk gaat over een groeiend maatschappelijk probleem: dementie. Ook in Axel droegen twee leden van het Dichtersgilde Terneuzen poëzie met een ‘couleur locale’ voor. In Kloetinge speelde het harpensemble van Muziekschool Zeeland. Met elkaar lieten de drie presentaties goed zien waar het in amateurkunst allemaal om gaat: vrije expressie, sociale cohesie, talentontwikkeling en artistieke verbindingen. 

 

Johan Boonekamp lichtte in zijn presentatie toe dat in Nederland zo’n 43% van de bevolking minstens 1 uur per week actief is in amateurkunstbeoefening. In Zeeland gaat het dan om ruim 165.000 inwoners. Die zijn overigens niet allemaal aangesloten bij een muziekvereniging of toneelgezelschap. Helaas is de ondersteuning van de amateurkunsten in de afgelopen 25 jaar voor een groot deel verdwenen, veelal door bezuinigingsoperaties. Terwijl die behoefte wel is gebleven, blijkt uit een onderzoek naar de revitalisering van amateurkunst uit 2021. In haar meerjarenbrief cultuurbeleid 2023-2025, ‘De kracht van creativiteit’, kondigt staatssecretaris Uslu (OCW) echter aan te willen toewerken naar een Nationaal Akkoord Amateurkunst, van rijk, provincies en gemeenten. “De amateurkunst is dus na vele jaren weer geagendeerd”, zo gaf Johan Boonekamp aan. 

 

Daarna gingen de deelnemers op beide avonden in verschillende groepen met elkaar in gesprek. Dat leverde niet alleen nuttige onderlinge kennismaking op, maar ook duidelijke standpunten richting de toekomst. In de gesprekken werd het pleidooi voor een (provinciaal) cultuurakkoord kracht bijgezet. Maar er werd gewaarschuwd om daar teveel verplichtingen of tegenprestaties tegenover te stellen die ver afstaan van de praktijk van de repetitieruimte van de muziekvereniging of het atelier van de amateurkunstenaars. Men is op zoek naar artistieke impulsen om zowel nieuwe deelnemers als nieuwe doelgroepen aan te spreken, naar krachtenbundeling zowel als nieuwe vormen van samenwerking en vooral naar ‘kartrekkers’. De directeuren van de regionale cultuurpunten KEW, KCE en Toonbeeld zegden toe hierin komende tijd ondersteuning te willen verlenen. 

 

Cultuurkwadraat zal het Zeeuwse amateurkunstenveld komende maanden verder informeren over de nieuwe subsidieregeling voor amateurkunsten die vanaf oktober 2023 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie van start gaat en roept amateurkunstbeoefenaars op plannen voor een aanvraag komende tijd nader af te stemmen met een van de regionale cultuurpunten.

Voor meer informatie: Carmen Hutting, adviseur cultuurparticipatie bij Cultuurkwadraat: c.hutting@cultuurkwadraat.nl | 06-10807689

Naar nieuwsoverzicht