Laat je op woensdag 21 februari inspireren over de verlengde schooldag!

29 jan 2024 — Op woensdag 21 februari organiseert Méér Muziek in de Klas in samenwerking met Cultuurkwadraat en de centra voor cultuureducatie (KEW Cultuureducatie, KCE Oosterschelderegio en Toonbeeld), binnen het programma Méér kunst en cultuur in School en Omgeving, de eerste inspiratiesessie in poppodium De Spot in Middelburg.

Inspiratietour 2024 meer muziek in de klas

Doel is om alle aanwezigen te inspireren om een kunst- en cultuurprogramma integraal onderdeel te maken van een verlengde schooldag en hen op weg te helpen om dit te realiseren. Hierbij nodigen wij je uit om hierbij aanwezig te zijn.

Deze middag praten we met alle aanwezigen over het belang van een rijk naschools creatief programma voor de ontwikkeling van de jeugd, met name voor de kinderen en jongeren voor wie de toegang tot kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. We bespreken succesverhalen en geven praktische tips. Daarnaast bespreken we de dillema’s waar je tegenaan kunt lopen. Er is uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen 

Wie mag deze inspirerende middag niet missen?

  • Scholen die nog geen verlengde schooldag en/of een rijk naschools kunst- en cultuuraanbod hebben, maar dat wel ambiëren.  
  • Alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een verlengde schooldag. Denk aan culturele instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven.  
  • Partijen die een coalitie kunnen vormen voor de uitvoering van het programma School & Omgeving.

NB! Dit is hét moment om cultuuronderwijs in een doorgaande lijn gefinancierd te krijgen en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de subsidie School en Omgeving aan elkaar te koppelen. Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen coalities een nieuwe subsidieaanvraag doen voor het programma School en Omgeving. De subsidie is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren. Daarnaast kan door de penvoerders die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoeren tot 1 juli 2024 de CmK4 subsidie worden aangevraagd. Cultuurkwadraat is penvoerder van CmK4 voor heel Zeeland. Door deel te nemen aan beide regelingen kun je als school je aanbod binnen- en buitenschools cultureel aanbod verdiepen. 

Meld je aan via deze linkEr zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij! 

Na aanmelding ontvang je in aanloop naar woensdag 21 februari meer praktische informatie over deze middag. Meer informatie? Klik dan hier

Naar nieuwsoverzicht