Gezamenlijke ontwikkeling projectplan CmK4 25-28 in Zeeland

2 feb 2024 — De adviseurs van KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld, KEW Cultuureducatie en Cultuurkwadraat ontwikkelen een gezamenlijk CmK4 projectplan voor Zeeland.

CmK 4, Zeeland, Cultuureducatie

Op 16 juni 2023 kondigde staatssecretaris Uslu aan dat er een vervolg komt op Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma dat al ruim tien jaar zorgt voor duurzame verankering van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4) zal lopen van 2025 t/m 2028.

CmK in Zeeland
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden hun input kunnen geven voor het Zeeuwse projectplan. Hiervoor worden regionaal door de adviseurs gesprekken gevoerd met het onderwijs, culturele veld en de kinderopvang. Cultuurkwadraat voert op provinciaal niveau gesprekken met stakeholders, onderwijskoepels, het mbo, hbo en zeeland-brede (culturele) organisaties.

Lees meer over CmK4

Naar nieuwsoverzicht