PLG Cultuureducatie

In een professionele leergemeenschap (PLG) leer je samen met andere leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten, cultuurprofessionals, culturele instellingen en pabo-studenten door te delen.

Wil je aan de slag met een persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Binnen een PLG doe je dat samen, onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

PLG Cultuureducatie, cultuurkwadraat, cultuureducatie met kwaliteit, HZ

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs
Culturele sector
(Vak)opleidingen
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Vorm
Professionele leergemeenschap
Adviseur
Aart van Stiphout

"Tijdens de PLG werk je toe naar iets praktisch. Ik heb een kaartenset ontwikkeld voor leerkrachten om praktisch creatief denken toe te voegen aan hun lessen. Zonder de PLG was het er waarschijnlijk nooit van gekomen."- Kris van der Werve - docent beeldende vorming

Het maken van een rijk plaatje geeft inzicht in de ideale situatie, betrokkenen, wensen en onderlinge relaties

Doelen en resultaten 

De PLG heeft tot doel door te delen de groei van iedere deelnemer en daarmee cultuuronderwijs op/voor scholen te stimuleren. Leerkrachten, vakspecialisten, interne cultuurcoördinatoren, educatief medewerkers en kunstvakdocenten hebben al enorm veel kennis en kunde maar deze wordt soms nauwelijks met collega’s of met andere scholen gedeeld. Terwijl we zoveel en met plezier van elkaar kunnen leren.
Een vaak gehoord struikelblok is dat het creëren en behouden van draagvlak voor cultuureducatie binnen het team niet vanzelfsprekend is. Dat is jammer want draagvlak voorcultuureducatie binnen de school is van cruciaal belang voor een optimaal resultaat.

“Door deel te nemen aan de PLG heb ik wezenlijk iets veranderd op mijn school. Ik ben weer enthousiast om culturele activiteiten te ondernemen.” - deelnemer PLG 2020

Professionele leergemeenschap

Iedere deelnemer voert in de PLG Cultuureducatie een eigen actie-onderzoek uit dat is gericht op het duurzaam verbeteren van de cultuureducatiepraktijk op school. In de PLG leer je door te delen, samen met andere professionals uit het onderwijs en de cultuursector. Cultuurkwadraat werkt samen met de pabo van HZ University of Applied Science in het faciliteren van de leergemeenschap. 

Eindpresentatie Sjef Hermans - PLG Cultuureducatie 2019

"In alle fases van mijn onderzoek en creatieve proces zijn mijn mede-PLG'ers van essentieel belang geweest. Krachtig, critical friends, open, elkaar versterkend, verhelderend, warm, empathisch en inspirerend!" - Anita Koopman - vakleerkracht

terugblik-4-jaar-cmk_pagina, plg cultuureducatie, Cultuurkwadraat, HZ University of Applied Sciences

De PLG (professionele leergemeenschap) Cultuureducatie die Cultuurkwadraat in samenwerking met HZ University of Applied Sciences / facilitator Marjo Schillings ontwikkelde is opgenomen in de publicatie: Kijk eens wat er kan - Terugblik op 4 jaar CmK.

Bekijk de Zeeuwse bijdrage

Deze publicatie is een waaier aan mooie voorbeelden en ervaringen van de belangrijkste spelers in CmK. De verzameling verhalen laat zien hoe breed en belangrijk dit landelijke programma is.

Bekijk de volledige publicatie op de website van LKCA: https://www.lkca.nl/publicatie/kijk-eens-wat-er-kan/

Certificaten voor deelnemers PLG Cultuureducatie

Enthousiast geworden?

Elk schooljaar is er een nieuwe kans om aan de PLG cultuureducatie deel te nemen. Je kunt deelnemen als groepsleerkracht, interne cultuurcoördinator, cultuurprofessional, culturele instelling, kunstvakdocent of pabo-student.

Meer informatie

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg

Locatie