Publicatie: 'Toekomst voor cultuuronderwijs'

Terugblik op Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 in Zeeland. En een doorkijkje naar de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024.

Een terugblik op vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit
Wat heeft Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017–2020 Zeeland gebracht? Veel! Er kwam extra geld voor het vormgeven aan cultuureducatie beschikbaar, de culturele infrastructuur kreeg een duurzame impuls, het merendeel van de basisscholen verbeterde zijn cultuuronderwijs en veel Zeeuwse leerlingen hebben de kracht van kunst en cultuur kunnen ervaren.

Onderzoek naar de resultaten van vier jaar CmK – dit vindt het onderwijs
Wat vonden de scholen er zelf van? Een onderzoek onder het Zeeuwse onderwijs geeft inzicht in welke ontwikkelingen en opbrengsten CmK heeft gebracht. Voor deze publicatie hebben we de resultaten én de aanbevelingen van de deelnemende scholen samengevat.

Cultuurkwadraat, Toekomst voor cultuuronderwijs, Zeeland

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs
Culturele sector
Kinderopvang
(Vak)opleidingen
Overheid
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Vorm
Inspiratiebijeenkomst
Project

Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering
Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Zeeuwse leerlingen. Dat is waar Cultuurkwadraat ook de komende vier jaar (2021-2024) het onderwijs en culturele veld bij gaat ondersteunen. Dankzij de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit zijn er voor scholen en kinderopvang, culturele instellingen en makers in Zeeland diverse manieren om via kunst en cultuur een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Cultuurkwadraat, cmk

Bekijk de publicatie (lage resolutie) via de volgende link: Cultuurkwadraat I Toekomst voor cultuuronderwijs
 

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg
Indien je een gedrukt exemplaar van de publicatie wil ontvangen, neem dan contact met ons op via info@cultuurkwadraat.nl

Locatie