Monitor: positieve ontwikkelingen cultuureducatie

4 sep 2018 — Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde begin september de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het fonds en het ministerie van OCW in het voorjaar hebben laten uitvoeren.

kinderen maken muziek

De resultaten laten positieve ontwikkelingen zien in de landelijke cultuureducatie. De monitor maakt zowel de ontwikkeling ten opzichte van eerdere edities als de opbrengsten van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) inzichtelijk.

Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen over het algemeen voortgang boeken op het gebied van cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school en blijkt dat meer scholen een visie op cultuureducatie hebben vastgelegd en meer scholen een icc’er hebben. Scholen die deelnemen aan CmK scoren beter op de genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen en scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek.

Uit de monitor komen uiteraard ook aandachtspunten naar voren. Zo hebben ondanks de verbeterde scores nog lang niet alle scholen een visie op cultuureducatie en zijn niet alle scholen tevreden over de deskundigheid van de leraren. Ook zijn er nog scholen die weinig op de hoogte zijn van wat hun culturele omgeving hen te bieden heeft. Genoeg aanknopingspunten om in het vervolg van deze CmK-periode op in te zetten dus.

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018

Naar nieuwsoverzicht