Zeeuwse cultuureducatie in de lift

5 sep 2018 — De onderzoeksresultaten van de landelijke monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 zijn bekend! De resultaten voor Zeeland zijn hoopgevend: 42% van de Zeeuwse respondenten geeft aan dat de school inmiddels een uitgewerkte visie op cultuuronderwijs heeft.

samenwerking met culturele omgeving

Ongeveer de helft werkt inmiddels met doorgaande leerlijnen. De samenwerking met de culturele omgeving wordt door de Zeeuwse scholen aanzienlijk hoger gewaardeerd dan uit het landelijk beeld blijkt. 

Er zijn voor onze provinicie ook aandachtsgebieden en kansen. Waar het gaat om de kwaliteit van het educatieve aanbod is het landelijk beeld positiever. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er nog volop noodzaak is om aan deskundigheidsbevordering van leerkrachten te werken. Daarnaast liggen er – mede door Meer Muziek in de Klas en de Impuls muziekonderwijs – volop kansen om met hulp van muziekschool, muziekverenigingen en vakdocenten te werken aan verbetering van muziekonderwijs. In totaal namen 662 scholen deel aan het onderzoek dat in het voorjaar van 2018 is gehouden. In Zeeland namen negentien scholen deel. Bekijk hier alle Zeeuwse uitkomsten

Acties Cultuurkwadraat

Cultuurkwadraat neemt de resultaten van de monitor mee in het werkplan voor 2019.

Lees ook het bericht over de landelijke resultaten.

Naar nieuwsoverzicht